Missziói

160.) Sötétségből a fény felé – Alkoholmentő misszió (26m05s)

Isten kezében (2008.)

A műsor a györkönyi Szőlőtő Alapítvány munkáját mutatja be, melyet az Evangélikus Egyház is támogat. Az alkoholbetegek gyógyulását segítő alapítvány kiutat kínál mindazok számára, akik káros szenvedélyüktől szabadulni akarnak. Nem gyógyszeres kezeléssel, hanem az emberi természet legalapvetőbb igényeire: a hitre, a szeretetre és a munkára támaszkodva. A gondozottak áhítatokon, előadásokon vesznek részt, és hivatalos munkaszerződéssel napi hat óra időtartamban munkát is végeznek az alapítványhoz tartozó gyümölcsösben és a gyümölcsfeldolgozó kisüzemben.

167.) Életem ideje kezedben van Istenem (34m56s)

Szegletkő (1998. február)

A 36. zsoltár 16. versének üzenete sokak számára jelentett már bátorítást, amikor nehézségekkel kellett szembenézniük. A műsor azok számára kínál bátorító üzenetet, akik megtapasztalták már, hogy az élet mennyire múlandó, mégis szeretnének megerősödni abban, hogy Isten valóban a kezében tartja életüket. A film azon is segít elgondolkodni, hogyan viszonyuljunk helyesen az Istentől ajándékba kapott időnkhöz. Akik megszólalnak: dr. Hafenscher Károly c.

171.) Pünkösdi üzenet (35m09s)

Szegletkő (1998. június)

Naponként megújulva a Szentlélek erejéből élhetünk. Hogyan látja, hogyan éli meg ezt az igazságot a ma embere? Mi a jelentősége Pünkösd ünnepének? Milyen különleges vagy hétköznapi munkája van a Szentléleknek az egyes ember életében? Hogyan függ össze az ember erőtlensége és az Isten ereje? Mire támaszkodhat az ember a váratlanul kialakult nehéz helyzetben, és tud-e segíteni az, amire támaszkodik? Ezekről vallanak a műsorban megszólalók, saját foglalkozásuk, hivatásuk szemszögéből nézve.

172.) Isten rendjében élve (34m59s)

Szegletkő (1998. július)

Isten a rendet nem egészen úgy látja, ahogyan azt mi elképzeljük. Ezt bizonyítja Jób története a Bibliában, akinek emberileg rendezett életében óriási rendetlenség keletkezett, aminek a rendeződése után egy nagyobb rendet ismerhetett meg. Erről beszél Bolyki János református teológiai tanár. Cseri Kálmán református lelkipásztor a Tízparancsolattal kapcsolatban tisztáz alapvető félreértéseket és világít rá annak igazi jelentőségére.

176.) Életünk alapja (35m02s)

Szegletkő (1998. november)

A műsor elején dr. Bolyki János református teológiai tanár beszél arról, hogy mit jelent, ha valakinek az élete Jézus Krisztusra alapozódik. Hogyan ad értelmet a történelemnek az a tény, hogy Jézus Krisztus keresztje van a középpontjában. Mennyi bátorítást találunk Isten Igéjében arra nézve, hogy az ember élete tartalmat kap, ha Jézus Krisztusra alapozódik. dr. Velkey György annak nehézségéről vall, hogy mit jelent orvosként beteg gyermek életéért küzdeni.

Oldalak