Dokumentum

1.) 1996. Karácsonyi műsor (39m09s)

Dicsőség, békesség (1996)

Dr. Szigeti Jenő adventista teológiai tanár beszél az adventi vasárnapok mibenlétéről, a karácsonyfa állítás hagyományáról, és arról, hogyan tudja teológiai meggyőződését a pogány hagyományok kutatásával összeegyeztetni. Gáncs Aladár evangélikus lelkész, orgonaművész a karácsony ünneplésének kezdeteiről és Bach Karácsonyi oratóriumáról beszél. dr. Dobos Károly ny. református lelkész a Lepramisszió munkáját mutatja be.

2.) A misszió mai formái (39m58s)

Dicsőség, békesség (1997)

Nagy Zoltán evangélikus lelkész az 1997. év evangélikus Útmutatójának vezérigéjével (Lukács 9,25) kapcsolatban mondja el az ige üzenetét. dr. Hecker Frigyes metodista lelkész a keresztyén misszió alapjáról és az imádkozás fontosságáról beszél a január 3. hetében megrendezésre kerülő imahéttel kapcsolatban. dr. Szűcs Ferenc református teológiai tanár beszél a misszió lényegéről, amely nem a keresztyénség terjesztése vagy a keresztyén kultúra propagálása, hanem a krisztusi küldetés, a békekövetség: meg lehet békülni Istennel és egymással.

3.) Ötszáz éve született Melanchthon (41m08s)

Dicsőség, békesség (1997. február)

Philip Melanchthon reformátor életművét dr. Reuss András teológus és dr. Imre Mihály irodalomtörténész ismerteti. Szokolay Sándor zeneszerző az 1980-ban íródott Kantátájáról beszél, amelyet az Ágostai Hitvallás ihletett. dr. Keveházi Katalin Melanchthonnak a protestantizmust egységesíteni akaró törekvéséről, a filippizmusról és a Magyarországon megtalálható Melanchthon nevéhez kapcsolható irodalomról beszél.

4.) Kettős tükör: lelkészek híres gyermekei (40m05s)

Dicsőség, békesség (1997. március)

A műsor nyolc ismert személyiség portréját mutatja be, akiknek az élettörténetében - bár különböző hívatásuk van - egy dolog megegyezik: édesapjuk pap volt.

5.) Új protestáns templomok (35m04s)

Szegletkő (1997. április)

Kispesten, a Rózsa téren a régi református templom helyére új épült. Az építkezésről, a gyülekezet kezdeteiről, növekedéséről Nagy Béla építész, Ablonczy Dániel ny. református lelkész és Ablonczy Kálmán református lelkész beszél. Szigetszentmiklóson nyolc évig épült a baptista templom. Az előkészületekről, a munkálatokról, a mozgássérült misszió tervéről, az intézményben működő nemzetközi baptista akadémiáról dr. Almási Mihály, a baptista egyház elnöke számol be.

6.) Az egyházak és a nemzeti identitás (35m03s)

Szegletkő (1997. május)

A miniszterelnöki Hivatal és a Határontúli Magyarok Hivatala konferenciát szervezett Budapesten Az egyházak szerepe a nemzeti kisebbségek közösségépítésében címmel. Az anyaország résztvevői mellett Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről, Kárpátaljáról és Ausztriából is érkeztek katolikus, protestáns, ortodox egyházi személyiségek. Megszólalók: Tabajdi Csaba politikai államtitkár, Csiha Kálmán ref. püspök (Kolozsvár), Harmati Béla ev. püspök (Budapest), Bíró László róm. kat.

7.) Jézus-szerepek a színpadon (35m09s)

Szegletkő (1997. június)

Izgalmas művészeti és teológiai kérdés: hogyan lehet Jézus szerepét a színpadon hitelesen alakítani, mennyiben jelent ez az előadó számára „szerepet”. Erről vallanak azok, akiknek életük folyamán alkalmuk adódott megformálni és a közönség számára láthatóvá tenni Jézus személyét.

8.) 50 éves a Lutheránus Világszövetség (36m34s)

Szegletkő (1997. július)

A genfi székhelyű szervezet történetének kezdetére, az 1947-es lundi találkozóra Pósfay György evangélikus lelkész emlékszik vissza. Ishmael Noko az Evangélikus Világszövetség főtitkára méltatja Ordass Lajosnak az első találkozón és azt követően alelnöki megbízatásban végzett munkáját, és szól saját szerepéről is, amelyet mint első afrikai főtitkár tölt be. Rudolf Hinz a világszolgálati osztály igazgatója mutatja be a világszövetség segélyezési munkáját, melyet a menekültügyben és a katasztrófa elhárításban végez.

9.) A genfi Ökumenikus Központ (35m11s)

Szegletkő (1997. augusztus)

A genfi székhelyű egyházi világszervezetek munkatársai mutatják be szervezeteik történetét és munkáját (Egyházak Világtanácsa, Európai Egyházak Konferenciája, Református Világszövetség).

10.) A johanniták (34m57s)

Szegletkő (1997. szeptember)

A műsor a Magyarországon is működő protestáns lovagrend és segélyszervezet múltját és jelenét mutatja be. Kékessy Dezső johannita kommendátor Genfben, a rend többi vezetője Budapesten nyilatkozik.

Oldalak