Dokumentum

84.) Akit háromszor szólított meg Jézus I. (Túróczy Zoltán) (26m19s)

Isten kezében (2004. február)

Az egyháztörténelemben szinte egyedülálló módon háromszor választották meg, majd háromszor állították félre Túróczy Zoltán püspököt. Előbb 1939-től Nyíregyháza székhellyel a Tiszai, majd 1948-tól Győr székhellyel a Dunántúli egyházkerület püspöke volt. Az 1956-os forradalom sodrában pedig – budavári székhellyel – az Északi egyházkerület választotta meg főpásztorául. Az evangélizáció és a finn-magyar kapcsolatok kiemelkedő munkásának életét és munkásságát történészek, kortársak és családtagok idézik fel.

85.) Akit háromszor szólított meg Jézus II. (Túróczy Zoltán) (26m28s)

Isten kezében (2004. március)

1948-ban Túróczy Zoltán pertörlése szinte egy időben történt az egyházi iskolák államosításával. Az államosítást rögzítő egyezményben sikerült kedvező engedményeket rögzíttetnie, amit azonban később az államvezetés figyelmen kívül hagyott. A következő év nyarán az Állami Egyházügyi Hivatal sürgetésére megkezdődött megfigyelése. 1952 februárjában, amikor az államvezetés a négy egyházkerületet átalakította, Túróczy lemondott, és Nagygeresdre vonult vissza.

86.) Szolgálat a határon túl. Az ipolyszakállosi evangélikus szórványgyülekezet templomának újjászentelése (26m20s)

Isten kezében (2006. május)

Ipolyszakállos kicsi magyar falu az Ipoly szlovákiai oldalán. Évtizedek óta nincs magyar lelkésze, ezért a határ innenső oldaláról Lajtos János nagybörzsönyi evangélikus lelkész vállalta el a lelkészi szolgálatot, amely talán hozzájárul a két településen lakók egymáshoz való közeledéséhez is.

87.) „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” Fabiny Tamás az új evangélikus püspök (26m10s)

Isten kezében (2006. május)

2006. március 25-én iktatták be az Északi Evangélikus Egyházkerület új püspökét. A film az új egyházi vezető portréját mutatja be. Ebből megismerhetjük, hogyan vezetett életútja az újságírói pálya helyett a teológiára, onnan a vidéki, később egy fővárosi gyülekezetbe, majd oktatóként vissza a teológiára, végül a legmagasabb egyházi tisztség betöltéséhez. Megtudhatjuk azt is, milyen feladatot vállalt korábban a Duna Televíziónál, és láthatjuk őt családapaként családja körében is.

88.) Magyar protestánsok Észtországban (26m00s)

Isten kezében (2005. augusztus)

A filmből az észtországi Tallinban élő magyar protestáns gyülekezet küzdelmes múltja és sokszínű jelene ismerhető meg. A hívek többsége még a Szovjetunió idején az észt Tartuban végzett egyetemi tanulmányai céljából került Kárpátaljáról erre a vidékre. Nagy öröm volt számukra, amikor 1988 decemberében először szólalt meg Isten igéje magyarul a szószékről (archív felvételen Asszonyi István nyugalmazott lelkipásztor látható). A film forgatásának idején a Nyugat-Európai Protestáns Gyülekezetek Szövetségének küldötteit látták vendégül.

89.) „Tenyerembe véstelek” Pillanatképek a VI. Szélrózsa Találkozóról (25m54s)

Isten kezében (2006. július)

Tíz éves évfordulójához érkezett a Szélrózsa találkozó, melyet idén hatodik alkalommal rendeztek meg a szervezők Váralja, Bodajk, Debrecen, Kismaros, Tata után most Szolnokon a Tisza-ligetben. A szervezők vallanak a találkozó kezdeteiről, céljairól, programjairól, az evangélikus egyházban elfoglalt helyéről, szerepéről. Megszólalnak a szervezők: Gáncs Péter evangélikus püspök, Cserháti Sándor evangélikus lelkész, Kodácsy-Simon Eszter doktorandusz, Györe Dániel Mevisz-elnök, Molnárné Nemesvári Rita.

90.) Az evangélikus konfirmáció. Híd két szentség között (26m04s)

Isten kezében (2006. április)

Mit is jelent valójában a konfirmáció az evangélikus egyházban? Tényleg csak a bérmálás szentségének pótlása? Vagy több annál? Honnan ered egyáltalán? Ezekre a kérdésekre próbál választ találni a műsor, miközben bemutatja a konfirmáció szokásának eredetét, változásait, tananyagát, az ünnepi istentisztelet részeit. A műsor arról is tájékoztat, hány éves korban került sor a konfirmációra és arról is, hogy milyen ruhát viseltek azok, akik konfirmáltak.

91.) 450 éves a magyar evangélikus lelkészképzés (26m22s)

Isten kezében (2005. július)

A műsorban a magyarországi evangélikus lelkészképzés múltjáról és jelenéről látható összeállítás. A kezdetekről Fabiny Tibor ny. teológiai professzor, a század eseményeiről pedig Nagy Gyula ny. püspök teológiai professzor beszél. Megtudhatjuk, hogyan került a teológiai oktatás Sopronból Budapestre, hogyan kapott helyet a főváros különböző részein, majd hogyan foglalta el jelenlegi helyét a Bosnyák tér szívében. Bepillantást nyerhetünk a hallgatók mindennapjaiba is, amelyben a tanulás mellett megvan az ideje a kikapcsolódásnak is.

92.) Járosi Andor, a kolozsvári Wallenberg (27m04s)

Isten kezében (2005. november)

Hatvan évvel ezelőtt, 1944. december 26-án egy magnyitogorszki lágerban pusztult el Járosi Andor evangélikus lelkész, teológiai magántanár. Még 1935-ben meghívták Sopronba, hogy a Teológián előadást tartson. Olyan nagy hatással volt Benczúr Lászlóra és Koren Emilre, hogy ők ketten kérvényezték: hadd hallgassák őt egy fél éven keresztül Kolozsváron. Kolozsvári működése során nagy hatást gyakorolt egyebek mellett Reményik Sándor költőre is, majd a német megszállás során sok üldözött zsidó életét mentette meg.

93.) József Attila istenes versei (25m53s)

Isten kezében (2005.)

József Attila személyéről, rendkívüli érzékenységéről, a transzcendens felé való nyitottságáról, s azt versbe foglaló rendkívüli tehetségéről és szenvedéséről beszélnek a műsorban megszólalók. Arról, hogyan némult el a vallásos gondolkodás a pártba való belépéskor, hogyan szólalt meg újra a párttal való kapcsolat megszűnése után, s hogyan kísérelték meg elhallgattatni bűntudatát az orvosok, akik arra próbálták rávenni: felejtse el Istent, s akkor megszabadul a gyötrődéstől.

Oldalak