Egyháztörténeti

2.) A misszió mai formái (39m58s)

Dicsőség, békesség (1997)

Nagy Zoltán evangélikus lelkész az 1997. év evangélikus Útmutatójának vezérigéjével (Lukács 9,25) kapcsolatban mondja el az ige üzenetét. dr. Hecker Frigyes metodista lelkész a keresztyén misszió alapjáról és az imádkozás fontosságáról beszél a január 3. hetében megrendezésre kerülő imahéttel kapcsolatban. dr. Szűcs Ferenc református teológiai tanár beszél a misszió lényegéről, amely nem a keresztyénség terjesztése vagy a keresztyén kultúra propagálása, hanem a krisztusi küldetés, a békekövetség: meg lehet békülni Istennel és egymással.

3.) Ötszáz éve született Melanchthon (41m08s)

Dicsőség, békesség (1997. február)

Philip Melanchthon reformátor életművét dr. Reuss András teológus és dr. Imre Mihály irodalomtörténész ismerteti. Szokolay Sándor zeneszerző az 1980-ban íródott Kantátájáról beszél, amelyet az Ágostai Hitvallás ihletett. dr. Keveházi Katalin Melanchthonnak a protestantizmust egységesíteni akaró törekvéséről, a filippizmusról és a Magyarországon megtalálható Melanchthon nevéhez kapcsolható irodalomról beszél.

12.) Wittenberg hajnalcsillaga - Bóra Katalin a reformátor Luther Márton felesége és munkatársa (29m33s)

(1999. február)

A műsor az 500 éve, 1499. január 29-én született Bóra Katalinnak állít emléket. Az egykori apáca származását, gyermekkorát, kolostorban zajló életét, az onnan való szökés kalandos történetét Szabados Regina segédlelkész eleveníti fel. Fabiny Tibor egyháztörténész számol be a házasságkötés körülményeiről, és az azt követő közös életút nehézségeiről, örömeiről. Rövid tájékoztatást kapunk gyermekeik sorsáról. A korabeli iratokból megismerhetjük Luthernek felségével kapcsolatos végrendelkezését is.

38.) 1848 és az egyházak (1h00m09s)

Isten kezében (2001. március 17.)

A film a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit és hátterét új megközelítésben, az egyházi szerepvállalás felől mutatja be, különös tekintettel a tábori lelkészségre. A műsor részleteket mutat be Révész György: Mint oldott kéve című filmjéből, amely báró Mednyánszky Cézár tábori lelkészként való tevékenykedéséről szól.

47.) A reformáció emléknapja (A 2000. október 31-i adás rövidített változata) (30m02s)

Isten kezében (2001. október 27.)

A műsor bemutatja a reformáció kialakulását, különös tekintettel Luther, Melanchthon s Kálvin munkásságára, valamint felvázolja mindazokat az értékeket, amelyeket a protestantizmus az elmúlt évszázadokban a világnak, ezen belül Magyarországnak, adott. A reformáció napjának jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja.

54.) A reformáció emléknapja (50m18s)

(2000. október 31.)

A műsor középpontjában a reformáció kialakulásának bemutatása áll. Luther jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja.

57.) A gályarab prédikátorok emlékezete (59m45s)

A szellem órája (2001. március 14.)

Az ellenreformáció idején, az ún. gyászévtizedben (1671-1681) gályarabságra hurcolták azokat a protestáns prédikátorokat és tanítókat, szám szerint 41-et, akik nem voltak hajlandók hivatásukat feladni vagy áttérni a katolikus hitre. Az eseményekről Fabiny Tibor egyháztörténész és Márkus Mihály református püspök beszél. A műsorban Rubold Ödön részleteket olvas fel Kocsi Csergő Bálint: A kősziklán épült ház ostroma c. művéből. A műsorban megszólal még Szokolay Sándor a Kantáta a gályarabok emlékére c.

63.) Éneklő reformáció Németországban I. (30m02s)

Semper reformanda (2001.)

A reformáció történetét áttekintő sorozat kilenc részben mutatja be azokat a nevezetes helyeket és személyeket, amelyek és akik jelentős szerepet játszottak a reformáció magyarországi terjedésében. A sorozat különlegessége, hogy mindezt a kor énekeinek segítségével teszi. Az első rész a németországi kezdeteket eleveníti fel.

64.) Éneklő reformáció Németországban II. (30m04s)

Semper reformanda (2001.)

A második rész Luther Márton egyetemi tanárrá válásától folytatja a reformáció eseményeinek feldolgozását, a reformáció dallamainak segítségével. Az események bemutatása egészen az Újszövetség német fordításának elkészültéig követi a reformátor életét. A megszólaló szakértők: Fekete Csaba főkönyvtáros, Fabiny Tibor egyháztörténész, Finta Gergely orgonaművész.

65.) Éneklő reformáció Nyugat-Magyarországon III. (30m19s)

Semper reformanda (2001.)

A harmadik részben megérkezünk Magyarország területére. A nyugat-magyarországi reformáció legjelentősebb helyei kerülnek bemutatásra: Sopron, Mosonmagyaróvár és Győr. Akik a településeket és a reformátorokat bemutatják: Alpárné Szála Erzsébet gyűjteményvezető, Kiss Miklós evangélikus lelkész, Fekete Csaba főkönyvtáros, Lackner Pál igazgató lelkész és Ittzés János evangélikus püspök. Elhangzik: Paulus Speratus: Eljött hozzánk az üdvösség XX.

Oldalak