Missziói

2.) A misszió mai formái (39m58s)

Dicsőség, békesség (1997)

Nagy Zoltán evangélikus lelkész az 1997. év evangélikus Útmutatójának vezérigéjével (Lukács 9,25) kapcsolatban mondja el az ige üzenetét. dr. Hecker Frigyes metodista lelkész a keresztyén misszió alapjáról és az imádkozás fontosságáról beszél a január 3. hetében megrendezésre kerülő imahéttel kapcsolatban. dr. Szűcs Ferenc református teológiai tanár beszél a misszió lényegéről, amely nem a keresztyénség terjesztése vagy a keresztyén kultúra propagálása, hanem a krisztusi küldetés, a békekövetség: meg lehet békülni Istennel és egymással.

14.) Csepregi Béla portréja (30m30s)

Szegletkő (1999. május)

A melegszívű és tudós lelkipásztort 85. születésnapja alkalmából köszönti a műsor. Az Evangélikus Evangélizáció és a népfőiskolai mozgalom közismert személyiségének életét, szolgálatát Fabiny Tamás evangélikus lelkész foglalja össze röviden. Ezt követően a Finn Televízió által készített portréfilm némileg rövidített változatát láthatjuk, Egy magyarországi finn: Csepregi Béla címmel. A film érdekessége, hogy a megszólalók többsége finnül beszél.

22.) Rendhagyó lelkészházaspárok (32m24s)

Szegletkő (2000. január)

A műsor három olyan protestáns lelkészházaspárt mutat be, akik életük során valami különlegeset vittek végbe. Az erdélyi származású Jakab Miklós nyugalmazott református lelkész évtizedeken át a vakok és a siketek között végzett szolgálatot. Felesége ebben nemcsak hűséges társa volt, hanem a munka folytatója is, hiszen Braille írással írta le a Bibliát, Luther Kiskátéját és számos egyéb művet. Makkai Lilla kisoroszi református lelkipásztor édesapja neves egyháztörténész, nagyapja köztiszteletben álló, tudós püspök volt.

24.) Albert Schweitzer: Az élet tisztelete (30m04s)

Szegletkő (2000. március)

A Nobel-békedíjas evangélikus lelkész, teológus, Bach-kutató, orgonaművész és orvos neve sokak számára ismerős. Hafenscher Károly teológiai professzor és Oláh Vilmos sebész orvos, valamint számos, Schweitzer műveiből vett idézet, továbbá a munkásságát megörökítő archív-felvétel segítségével minden korábbinál közelebb kerülhet hozzánk a 125 éve született keresztyén bizonyságtevő alakja.

25.) Egyházi szolgálat börtönben, katonaságnál, rendőrségnél (30m43s)

Szegletkő (2000. április)

A rendszerváltás előtt nem volt lehetőség egyházi jelenlétre az említett három területen. A műsor azt vizsgálja meg, hogy a protestáns egyházak mennyiben tudnak élni a felkínált lehetőséggel a megváltozott körülmények között, valamint hogy jelenlétüket, bizonyságtételüket hogyan fogadják.

74.) Evangélikus istentisztelet Farádról (1h00m38s)

(1997. április 6.)

A templom felújításáért való hálaadó istentiszteleten, a Húsvét utáni első vasárnapon igét hirdet: D. Szebik Imre püspök. A liturgiában közreműködik Jankovits Béla, a Győr-Moson-Soproni egyházmegye esperese és Szűcs Kálmán farádi evangélikus lelkész. Az istentiszteleten közreműködik Farád község vegyeskara (vezényel: Horváth Győző) és a soproni kamaraegyüttes (vezényel: Takács Andrea), orgonál: Szűcs Péter. Kezdőének: 254, 5. liturgia, oltár előtti ige: Jn 20,19-29, főének: 223. Az igehirdetés alapigéje: 1Jn 5,1-4.

107.) Erős vár az utódoknak – templom a budaörsi gyülekezetnek (26m34s)

Isten kezében (2003.)

A film a budaörsi evangélikus gyülekezet örömét örökíti meg: 2003. december 21-én szentelték fel újonnan épült templomukat. A gyülekezet eredetéről Endreffy Géza evangélikus lelkész, saját emlékeiről Horváth Zoltánné presbiter beszél. dr. Garádi Péter gyülekezeti felügyelő számol be arról, hogyan lett a néhány lelket számláló kis közösségből missziói gyülekezet. Részletet láthatunk a Duna Televízió Protestáns Világ című 1999-es híradójából, mely a lelkész beiktatásáról ad hírt. A templomszentelést D.

109.) A keresztfa tövében: mozgássérültek passiójátéka – In memoriam Andorka Eszter (26m04s)

Isten kezében (2004.)

A MEVISZ mozgássérülteket támogató Bárka csoportja nemes célt tűzött ki maga elé: hat mozgássérült fiatal, teológushallgatók segítségével formálja meg Jézus szenvedéstörténetének legfontosabb eseményeit. Az előadás során részletek hangoznak el Ordass Lajos: A keresztfa tövében című művéből. A műsor felvétele a csákvári Eszterházy kastélyban készült. Jelenetek: Bevonulás Jeruzsálembe, Kik a boldogok?, A vak ember meggyógyítása, A bűnös nő megkeni Jézus lábát, Az utolsó vacsora, Az olajfák hegyén, Jézus Pilátus előtt, Jézus a kereszten.

141.) Tamás mise – a megszólítás új formája - Budavár (25m46s)

Isten kezében (2007. március 3.)

Közel két éve szerveződnek Budapesten azok az istentiszteletek, amelyek főként fiatalok szolgálatával, és sok könnyűzenével próbálják a hallgatóság számára még inkább átélhetővé tenni Isten szeretetét. Az istentisztelet szokatlan motívuma egy interaktív rész, amelyben bárki elhagyhatja a helyét, és a templomnak más és más helyeit keresheti fel attól függően, hogy mit szeretne tenni: áldást kérni, együtt imádkozni, imát írni, vagy egyszerűen csak énekelni.

144.) „Újat cselekszem” - Missziói Nap a három evangélikus egyházkerületben (25m56s)

Isten kezében (2007. május 19.)

Minden évben rendeznek missziói napot az Evangélikus Egyház egyházkerületeiben. Ezúttal a három helyszín: Győr, Rákoskeresztúr, Gyöngyös. A műsor a missziói nap eseményeiről számol be. Megszólalók: Szeverényi János országos evangélikus missziói lelkész, Kis János, Balicza Iván evangélikus lelkész (Budavár), Máté Zoltán tanár (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium), Blatniczky János Dávid missziói lelkész (Északi Evangélikus Egyházkerület), Gáncs Péter püspök, Szabóné Mátrai Mariann püspökhelyettes.

Oldalak