Portré

11.) Csendes hitvallók - Kinczler Irén portréja (34m52s)

Szegletkő (1997. október)

Egy rendkívül sokoldalú és végtelenül szerény evangélikus lelkésznő személye rajzolódik ki előttünk ebben a filmben. A lelkésznő visszaemlékezik szülei származására, az Ungváron töltött gyermekévekre, arra a szeretetteljes, több kultúrát átölelő felvidéki szellemiségre, amelyben felnőhetett, és amelyben békésen együtt élt a magyar, a ruszin, a szlovák ember.

14.) Csepregi Béla portréja (30m30s)

Szegletkő (1999. május)

A melegszívű és tudós lelkipásztort 85. születésnapja alkalmából köszönti a műsor. Az Evangélikus Evangélizáció és a népfőiskolai mozgalom közismert személyiségének életét, szolgálatát Fabiny Tamás evangélikus lelkész foglalja össze röviden. Ezt követően a Finn Televízió által készített portréfilm némileg rövidített változatát láthatjuk, Egy magyarországi finn: Csepregi Béla címmel. A film érdekessége, hogy a megszólalók többsége finnül beszél.

18.) Nagy András és Kovács Bálint portréja (30m43s)

Szegletkő (1999. szeptember)

Születésének 100, halálának 25. évfordulóján emlékezik meg méltóképpen a kolozsvári református teológia kiváló professzoráról, Nagy Andrásról a műsor első fele. A paraszti származású tehetséges fiú a nagyenyedi kollégiumban, azután tiszti iskolában, majd a teológián végzi tanulmányait. Később Baselban tanulhat ösztöndíjasként. 1336-ban hívják meg Kolozsvárra, az ószövetségi katedrára. Mindvégig az élő ige embereként tevékenykedik. Fia, Nagy Géza református lelkész, és Varga László nyugalmazott lelkész nyilatkozik róla elismeréssel.

21.) Erdélyi Géza portré (30m12s)

Szegletkő (1999. december)

A szlovákiai magyar református püspök nemcsak tudós teológus és hűséges lelkipásztor, hanem a magyarság ügyének bátor védelmezője is. Szeretettel emlékszik vissza szülőfalujára, Avarára, ahol gyermekkorát töltötte, a szülői ház szeretetteljes légkörére, ahol megtanulta, hogyan kell felelősségteljesen gondolkodni. A Rozsnyón töltött 19 év lelkészi szolgálata egyaránt volt kedves, és szorongattatásokkal teli. Hamvai szolgálatában pedig a prédikátor, költő Tompa Mihály szellemi örökségéből meríthetett erőt.

22.) Rendhagyó lelkészházaspárok (32m24s)

Szegletkő (2000. január)

A műsor három olyan protestáns lelkészházaspárt mutat be, akik életük során valami különlegeset vittek végbe. Az erdélyi származású Jakab Miklós nyugalmazott református lelkész évtizedeken át a vakok és a siketek között végzett szolgálatot. Felesége ebben nemcsak hűséges társa volt, hanem a munka folytatója is, hiszen Braille írással írta le a Bibliát, Luther Kiskátéját és számos egyéb művet. Makkai Lilla kisoroszi református lelkipásztor édesapja neves egyháztörténész, nagyapja köztiszteletben álló, tudós püspök volt.

24.) Albert Schweitzer: Az élet tisztelete (30m04s)

Szegletkő (2000. március)

A Nobel-békedíjas evangélikus lelkész, teológus, Bach-kutató, orgonaművész és orvos neve sokak számára ismerős. Hafenscher Károly teológiai professzor és Oláh Vilmos sebész orvos, valamint számos, Schweitzer műveiből vett idézet, továbbá a munkásságát megörökítő archív-felvétel segítségével minden korábbinál közelebb kerülhet hozzánk a 125 éve született keresztyén bizonyságtevő alakja.

26.) Áldó hatalmak oltalmában (30m41s)

Szegletkő (2000. május)

Dietrich Bonhoeffer életéről, munkásságáról és annak mai jelentőségéről Lehel Ferenc nyugalmazott lelkész, az egykori tanítvány és Csepregi András evangélikus teológus, a mai kutató beszél.

39.) Száz éve született Ordass Lajos evangélikus püspök (1h00m00s)

Isten kezében (2001. március 31.)

Számos kortárs tanú és mai kutató, ill. családtag emlékszik vissza a mártír sorsú püspökre: Szebik Imre evangélikus püspök, Terray László evangélikus lelkész (Norvégia), Pósfay György evangélikus lelkész (Svájc), Boleratzky Lóránd nyugalmazott egyetemi magántanár, ifj. Fabiny Tibor irodalomtörténész, Tőkéczki László történész, Per Lönning nyugalmazott püspök (Norvégia), a Nemzetközi Ordass Alapítvány elnöke, özv. Keken Andrásné, Herényi István nyugalmazott ügyvéd, Eric W.

59.) A Gémes „egyházaspár” (28m41s)

Isten kezében (2002.)

A nemrég 75. születésnapját ünneplő Gémes István Stuttgartban élő evangélikus lelkész feleségével Réz Katalinnal együtt emlékszik vissza sok évtizedes szolgálatukra. Arra, hogyan lett magyar-francia-orosz szakos tanár helyett evangélikus lelkész, hogyan került Békéscsabáról Budapestre, majd Pécsre. Beszél arról is, hogyan lett részesévé akaratán kívül az ’56-os forradalomnak, majd arról, hogyan döntötte el, hogy külföldre megy.

92.) Járosi Andor, a kolozsvári Wallenberg (27m04s)

Isten kezében (2005. november)

Hatvan évvel ezelőtt, 1944. december 26-án egy magnyitogorszki lágerban pusztult el Járosi Andor evangélikus lelkész, teológiai magántanár. Még 1935-ben meghívták Sopronba, hogy a Teológián előadást tartson. Olyan nagy hatással volt Benczúr Lászlóra és Koren Emilre, hogy ők ketten kérvényezték: hadd hallgassák őt egy fél éven keresztül Kolozsváron. Kolozsvári működése során nagy hatást gyakorolt egyebek mellett Reményik Sándor költőre is, majd a német megszállás során sok üldözött zsidó életét mentette meg.

Oldalak