Istentisztelet

72.) Evangélikus istentisztelet a fasori templomban (46m50s)

(1996. március 3.)

Böjt második vasárnapján igét hirdet: Szirmai Zoltán esperes. A liturgiában részt vesz: dr. Muntagné Andorné és Nagy Zoltán lelkészek, valamint Brózik Dóra a gyülekezet ifjúsági csoportjának tagja. Orgonál: Gálos Miklós kántor, közreműködik a Resinarius kórus. Kezdőének: 382. 1-3. vsz, 3. liturgia, oltár előtti ige: Mt 21,28-32. Sermisy: Jöjj fáradt szív, főének: 438. 1-2. vsz. Az igehirdetés alapigéje: Ef 6,10-18.a. G.

73.) Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból (1h00m58s)

(1996. december 8.)

Ádvent első vasárnapján igét hirdet dr. Harmati Béla, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke. Közreműködnek: Lutheránia énekkar, Horváth Mária énekművész. Csellón játszik Gombos Imola, orgonál Trajtler Gábor orgonaművész, vezényel Kamp Salamon. Kezdőének: 140, 1. liturgia, oltár előtti ige: Lk 3,1-6, főének: 131, az igehirdetés alapigéje: Jel 2,1-5, záróének: 146, Himnusz.

Szerkesztő: Lehoczky László, vezető operatőr: Czabarka Péter, rendező: Nagy Katalin

74.) Evangélikus istentisztelet Farádról (1h00m38s)

(1997. április 6.)

A templom felújításáért való hálaadó istentiszteleten, a Húsvét utáni első vasárnapon igét hirdet: D. Szebik Imre püspök. A liturgiában közreműködik Jankovits Béla, a Győr-Moson-Soproni egyházmegye esperese és Szűcs Kálmán farádi evangélikus lelkész. Az istentiszteleten közreműködik Farád község vegyeskara (vezényel: Horváth Győző) és a soproni kamaraegyüttes (vezényel: Takács Andrea), orgonál: Szűcs Péter. Kezdőének: 254, 5. liturgia, oltár előtti ige: Jn 20,19-29, főének: 223. Az igehirdetés alapigéje: 1Jn 5,1-4.

75.) Evangélikus istentisztelet a budavári templomból (1h02m00s)

(1998. március 22.)

Böjt negyedik vasárnapján igét hirdet: Balicza Iván igazgató lelkész, a liturgiában közreműködik ifj. Hafenscher Károly lelkész. Orgonál Peskó György orgonaművész a gyülekezet kántora, közreműködik a gyülekezet Schütz kórusa Csorba István vezetésével (Csorba István: Öröm van nálad – EÉ. 364. ének feldolgozását adják elő). Kezdőének: 275, 3. liturgia, oltár előtti ige: Rm 5,1-10, főének: 336, az igehirdetés alapigéje: Jn 6,1-15, záróének: 312.

76.) Evangélikus istentisztelet a kőbányai templomból (58m32s)

(1999. február 21.)

Böjt első vasárnapján igét hirdet: dr. Fabiny Tamás a gyülekezet parókus lelkésze. A liturgiában közreműködnek Kinczler Irén és Bolla Árpád lelkészek, és a gyülekezet hittanosai. Orgonál: Herbert Wulf orgonaművész, kürtön játszik: Jánosi Péter (Mozart: D-dúr kürtverseny Allegro). Szolgál a Fóti Kántorképző Intézet Mandák kórusa dr. Balás István vezetésével (Palestrina: Domine quando veneris, Vulpius: A Bárány hordja csendesen…, Lotti: Crucifixus, Gárdonyi Zsolt: Nagy hálát adjunk).

77.) Evangélikus istentisztelet a soproni templomból (1h05m04s)

(1999.)

A soproni öregdiákok találkozójának ünnepi istentiszteletén igét hirdet dr. Vladár Gábor soproni református lelkész, a Pápai Református Teológiai Akadémia dékánja (2Móz19,3-8.), dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát (Jn 4,39-42.), és D. Szebik Imre az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke (1Jn 4,16-21.).

78.) Evangélikus istentisztelet a fasori templomból (58m58s)

(2001. január 14.)

Vízkereszt utáni második vasárnap igét hirdet Szirmai Zoltán esperes. A liturgiában részt vesznek dr. Muntag Androrné és Kézdy Péter. Közreműködik a Fasori Gimnázium kamarakórusa és kamarazenekara Nováky Andrea vezetésével, szólót énekel: Kohnya Dorottya (Buxtehude: Jesu meine Freude), orgonál: Gálos Miklós. Kezdőének: 344, 1.

79.) Evangélikus istentisztelet Nagytarcsáról (59m35s)

(2001. október 14.)

Szentháromság utáni 18. vasárnap igét hirdet Smidéliusz Gábor. A liturgiai szolgálatot Szabó Szilárd lelkészjelölt végzi. Közreműködik a gyülekezet Jubiláte kórusa Bálint József vezetésével (Gumpelzhaimer: Mit Istenem kíván: legyen). Kezdőének. 275, 10.

80.) Evangélikus istentisztelet a budahegyvidéki templomból (59m49s)

(2002. május)

Igét hirdet dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora. A liturgiában közreműködik Szabóné Mátrai Marianna és Bácskai Károly lelkészek, és a gyülekezet tagjai. Trombitál: Szalóki Zoltán, Orgonál: Győri Noémi, fuvolázik: Budaker Dóra. Kezdőének: 371, 7. liturgia, oltár előtti ige: Ézs 49,8-10, (felolvassa: dr. Vida Zoltán), főének: 244, az igehirdetés alapigéje: Jn 4,5-15. (felolvassa: dr. Halász Károly), elhangzik: J. S. Bach: C-dúr fuvolaszonáta 3.

81.) Evangélikus istentisztelet a fűrészmezei templomból (Hosszúfalu/Hétfalu - Barcaság) (1h00m39s)

(2004)

Igét hirdet Kajcsa László. Közreműködik a gyülekezet énekkara Kovács Klára Ildikó vezetésével. Orgonál: Kajcsa Tünde kántor. Az istentiszteleten az Erdélyi Evangélikus Énekeskönyv énekei hangzanak el: 546, 346, 214, 522, 561, 25, levélbeli ige: Rm 6,3-8. (felolvassa: Sára Lukács Csilla), evangéliumi ige: Mt 28,16-20. (felolvassa: Jani Tímea Tünde). Az igehirdetés alapigéje: Rm 6,3-8.

Oldalak