Portré

110.) Otthonom a csend – portré Völgyessy Szomor Fanniról (26m17s)

Isten kezében (2003.)

A műsorban Völgyessy Szomor Fanni vall életéről, művészetéről. A vele készült beszélgetés során elmeséli, hogyan szerette meg az éneklést az ifjúsági énekeken keresztül, hogyan kezdett el gitározni és beszámol arról is, miért volt számára olyan fontos hogy rendszeresen eljuthasson a gyenesdiási ifjúsági konferenciákra. Elmondja, hogyan élte meg annak idején a hite miatti megkülönböztetettséget, és hogy milyen tanulmányokat folytatott ahhoz, hogy a zenei pályát művelhesse.

111.) Egy Petrőczi-vers kései folytatása (25m59s)

Isten kezében (2004. július 24.)

A műsorban Petrőczi Éva költő-irodalomtörténésszel beszélget S. Sárdi Margit irodalomtörténész. A beszélgetésből kiderül, miért vette fel annak idején a Petrőczi nevet családneve helyett a költőnő. Petrőczi Kata Szidónia, akit példaképének és „ősanyjának” tekint, a maga korában, az 1600-as évek végén nagy bátorsággal vállalta protestáns hitét, és tett bizonyságot pl. Arnd János lüneburgi püspök írásainak fordításával.

120.) „Zsoltár politikushangra” Dag Hammarskjöld élete és gondolatai (26m19s)

Isten kezében (2005.)

Száz éve született Dag Hammarskjöld svéd diplomata, aki 1953. április 7-étől 1961. szeptember 17-én bekövetkezett tragikus haláláig az ENSZ főtitkára volt. A család címeréből vett képpel élve a harmadik világnak védőpajzs, az ENSZ alapokmányának megvalósításában pedig kalapács kívánt lenni. Mély lelkiségét két kortárs személyiség hatása táplálta: Albert Schweitzer és Martin Buber. Személyes krisztushitére támaszkodva hozta meg döntéseit, Isten igéjéből keresve az útmutatást.

121.) 100 éve született a mártír teológus Dietrich Bonhoeffer (25m54s)

Isten kezében (2006. február 18.)

Áldó hatalmak oltalmába rejtve… 1944 karácsonyán írta ezt az éneket Bonhoeffer a börtöncellájában. A német ellenállás, a hitvalló egyház egyik legjelentősebb szervezője már két nappal Hitler hatalomátvétele után figyelmeztette a német nemzetet arra, hogy a vezér nem lehet bálvánnyá, mert akkor félre fog vezetni. Amíg tehette, prédikált, tanított, Krisztushoz való szoros ragaszkodással, s amikor megvonták tőle a prédikálás jogát, és kitiltották Berlinből, titokban folytatta munkáját bebörtönzéséig. Börtönből írt levelei is hitéről tanúskodnak.

122.) Atyai örökség vagy Isten ajándéka? Lelkésznemzedékek a Gáncs családban (26m21s)

Isten kezében (2006.)

A Gáncs családban Mária Terézia idejéig vezethető vissza a lelkészi hivatás választása. Mennyiben számít családi hagyománynak vagy mennyiben valósul meg az egyéni döntés szabadsága egy ember életében, aki ilyen felmenőkkel rendelkezik? Ezt a kérdést próbálja megválaszolni a műsor a családtagok megszólaltatásával. Mindhárom lelkésznek megadatott, hogy a prédikálás mellett más területen is kiteljesedjen munkássága.

129.) „Hosszú élettel elégítem meg őt…” - 100 éves Dobos Károly (28m20s)

Isten kezében (2002.)

Dobos Károly 1902-ben született Szolnokon. Teológiai tanulmányai során lehetősége nyílt arra, hogy Amerikában folytathassa tanulmányait. Ezt követően után egy bányászvárosban magyarok között lelkészi szolgálatot is vállalhatott. 1938-ban a Fasori Református Gyülekezet másodlelkészének választotta, emellett volt tíz évig utazó titkára a Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek. Az államvezetés koholt vádjai miatt egyházának vezetői vidékre helyezték, ahol hűségesen végezte tovább a lelkészi szolgálatot. Később Pesthidegkútra hívták lelkésznek.

137.) „Óvatos Ikarusz” – portré Bódi Emese teológiai tanárról (26m15s)

Isten kezében (2006. december 16.)

Aki az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója, az jól ismeri Emese tanárnőt. A portréfilm azonban még személyesebb oldaláról mutatja be őt. Olyan dolgokat tudhatunk meg róla, amiket talán nincs mindenkinek alkalma személyesen megkérdezni tőle, habár szívesen tenné. Küzdelmes élete példa minden sérült, de minden egészséges ember számára is.

138.) „Vízkereszt Vönöckön” – Vendégségben a Kovács lelkészházaspárnál (26m01s)

Isten kezében (2007. január 20.)

A Kovács lelkészházaspár húsz éve gondozza a Kemenesalja magyar gyökerű evangélikus szigetének három anyagyülekezetét: Kemenesmagasiban, Kemenesmihályfán és Vönöckön. A műsor az ő életükbe enged bepillantást, őszintén megmutatva a falvak életének nehézségeit. A nehézségeket ellensúlyozza a természet közelsége, a falusi emberek életpéldája, akik képesek tanulni az előző nemzedékek hibáiból, de életpéldájából is. S minden nehézség ellenére van lehetőség a fejlődésre, mely az épületek felújításában is megmutatkozik.

164.) „Embernek lenni rangot jelent” - beszélgetés a 83 éves Hafenscher Károllyal (26m08s)

Isten kezében (2008. december 20.)

Hafenscher Károly nyugalmazott lelkész, címzetes teológiai tanár, ökumenikus tanácsadó vall életéről, szolgálatáról. Lelkészi szolgálatát 35 évig a Deák téri evangélikus templomban végezte. A műsorban visszaemlékszik arra, hogyan került kapcsolatba a Bibliával a fasori gimnáziumi évei alatt, beszél arról, mi indította arra, hogy az egyházak egységtörekvéseinek élvonalában tevékenykedjen. Megtudhatjuk róla, milyen fontos volt egész életében számára az emberekkel való találkozás, s a világ hány országába volt lehetősége eljutni.

166.) Látogatóban Mészöly Dezsőnél (35m24s)

Szegletkő (1998. január)

A portréfilmben Mészöly Dezső tekint vissza felmenőire és életútjára. Dédapjának apja, Mészöly Gergely sárbogárdi földbirtokos volt, aki a türelmi rendelet idején vályogtemplomot épített a bogárdiaknak. Később dédapja és nagyapja református lelkész lett Tabajdon. Apja Kolozsváron tanult bölcsészetet, majd egyetemi tanár lett. Mészöly Dezsőt kisgyermekkorában magántanulóként édesanyja tanította, és a bibliai történeteken keresztül megismerhette Isten megbocsátását is.

Oldalak