24.) Albert Schweitzer: Az élet tisztelete (30m04s)

Szegletkő (2000. március)

A Nobel-békedíjas evangélikus lelkész, teológus, Bach-kutató, orgonaművész és orvos neve sokak számára ismerős. Hafenscher Károly teológiai professzor és Oláh Vilmos sebész orvos, valamint számos, Schweitzer műveiből vett idézet, továbbá a munkásságát megörökítő archív-felvétel segítségével minden korábbinál közelebb kerülhet hozzánk a 125 éve született keresztyén bizonyságtevő alakja. A dokumentumfilm nem egyszerűen az életrajzi kereteket tárja föl, hanem bepillantást enged Schweitzer gondolati rendszerébe is, amelynek egyik pillére az élet tisztelete. Számos példát ismerhetünk meg arról, hogyan cselekedett gondolati rendszerének megfelelően a gyakorlatban mind orvosként és igehirdetőként Lambarénében (Gabon), mind pedig békeharcosként a második világháború idején. Vallotta: „Jézust nem a könyvekből lehet megismerni, hanem a követésből”.

Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, műsorvezető: Gáspár Mónika, operatőr: Zalányi Ferenc H.S.C, rendező: Tóth Béla

Letölthető video állomány :