25.) Egyházi szolgálat börtönben, katonaságnál, rendőrségnél (30m43s)

Szegletkő (2000. április)

A rendszerváltás előtt nem volt lehetőség egyházi jelenlétre az említett három területen. A műsor azt vizsgálja meg, hogy a protestáns egyházak mennyiben tudnak élni a felkínált lehetőséggel a megváltozott körülmények között, valamint hogy jelenlétüket, bizonyságtételüket hogyan fogadják. Megszólal: Csuka Tamás dandártábornok protestáns tábori püspök, Borsos István ezredes református tábori esperes, Balogh László ezredes, laktanyaparancsnok, Kovács János őrvezető, Tóth Vilmos, Varga Zsolt, és Szabó Ferenc honvéd. A műsor felidézi azt az istentiszteletet, amelyen több mint 80 kiskatona keresztelkedett meg. Az összeállítás bemutatja a Kozma utcai börtönben végzett lelkigondozói munkát, melyet L. Molnár István református lelkész végez. Hitrejutásáról és keresztyén elkötelezettségéről vall Bata Ambrus rendőr főhadnagy, a Keresztyén Rendőrszövetség elnöke, aki korábban a legnagyobb emberi mélységeket járta meg.

Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, műsorvezető: Gáspár Mónika, operatőr: Zalányi Ferenc, rendező: Tóth Béla

Letölthető video állomány :