Egyháztörténeti

161.) A reformáció jegyében (35m01s)

Szegletkő

A reformáció Krisztusra mutat, ő a szegletkő. Róla tesznek bizonyságot a műsorban megszólalók, ki-ki a maga szakterületén. A reformáció tanítását fogalmazza meg dr. Balla Péter református teológiai docens, a kor kiemelkedő festőjét, Lucas Cranachot mutatja be ifj. Harmati Béla művészettörténész, a reformáció zenéjének magyar vonatkozásairól szól Ferenczi Ilona zenetörténész, és példaképét, Petrőczi Kata Szidóniát idézi Petrőczi Éva költő. A műsorban megszólal az Evangélikus Teológiai Akadémia kamarakórusa, vezényel: Ferenczi Ilona.

168.) Protestáns gyülekezetek és templomok 1848-49-ben (36m44s)

Szegletkő (1998. március)

A műsorban először dr. Gyapay Gábor történész idézi fel a protestáns egyházak 1848 előtti helyzetét: hogyan alakult hazánkban a vallásszabadság ügye a reformációtól kezdve az 1848-as 20. vallási törvénycikkig. Ezt követően a pesti reformátusság szerepvállalásáról dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár beszél, majd Gryllus Vilmos gyülekezeti felügyelő mutatja be a Deák téri evangélikus templom és az iskola helyzetét.

175.) A reformáció hónapja (35m00s)

Szegletkő (1998. október)

A műsor első része Szenczi Molnár Albert életéről, munkájáról szól. Ő volt a reformáció irodalmának betetőzője. Bár Németországban alkotott, magyar nyelven írt. Ő alkotta meg többek között az első betűrendes magyar-latin, latin-magyar szótárat. 1607-ben pedig lefordította a 150 genfi zsoltárt. Munkásságáról dr. Szabó András irodalomtörténész beszél. 128. és 6. zsoltárát Kobzos Kiss Tamás adja elő. Szenczi Molnár Albert lázbeszéde című versét Petrőczi Éva olvassa fel.

Oldalak