57.) A gályarab prédikátorok emlékezete (59m45s)

A szellem órája (2001. március 14.)

Az ellenreformáció idején, az ún. gyászévtizedben (1671-1681) gályarabságra hurcolták azokat a protestáns prédikátorokat és tanítókat, szám szerint 41-et, akik nem voltak hajlandók hivatásukat feladni vagy áttérni a katolikus hitre. Az eseményekről Fabiny Tibor egyháztörténész és Márkus Mihály református püspök beszél. A műsorban Rubold Ödön részleteket olvas fel Kocsi Csergő Bálint: A kősziklán épült ház ostroma c. művéből. A műsorban megszólal még Szokolay Sándor a Kantáta a gályarabok emlékére c. zenemű szerzője, Szebik Imre evangélikus püspök, Tislér Géza református főjegyző, Smidéliusz Zoltán evangélikus püspökhelyettes, Seregély István római katolikus érsek, Frits de Ruyter de Wild (de Ruyter admirális leszármazottja) és Bölcskei Gusztáv református püspök. Kerekasztal beszélgetés keretében Péter Katalin tudományos tanácsadó (MTA Történettudományi Intézet), Szögi László történész (az ELTE Egyetemi Könyvtárának főigazgatója) és Hafenscher Károly ökumenikus tanácsadó (Magyarországi Evangélikus Egyház) értékeli a korszakot és annak egyházi vonatkozásait.

Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, operatőr: Sibalin György, rendező: Hevér Zoltán

Letölthető video állomány :