Dokumentum

62.) Új evangélikus templomok és találkozóközpontok a Balatonnál - Találkozások házai (26m12s)

Isten kezében (2006. július)

Az ezredfordulón néhány balatonparti település gazdagodott újonnan épített templommal, vagy a kor követelményeinek megfelelő színvonalúan felújított intézménnyel. Ezeket mutatja be a műsor. Elsőként Balatonfüredre látogatunk. Riczinger József evangélikus lelkész (Balatonfüred-Dörgicse) és Benczúr László építész beszél az építkezés jelentőségéről a gyülekezet életében, illetve magáról a templomépületről, melynek oltárképét Polgár Rózsa textilművész alkotta, nyilatkozik még Pethő Jenő egyházgondnok.

63.) Éneklő reformáció Németországban I. (30m02s)

Semper reformanda (2001.)

A reformáció történetét áttekintő sorozat kilenc részben mutatja be azokat a nevezetes helyeket és személyeket, amelyek és akik jelentős szerepet játszottak a reformáció magyarországi terjedésében. A sorozat különlegessége, hogy mindezt a kor énekeinek segítségével teszi. Az első rész a németországi kezdeteket eleveníti fel.

64.) Éneklő reformáció Németországban II. (30m04s)

Semper reformanda (2001.)

A második rész Luther Márton egyetemi tanárrá válásától folytatja a reformáció eseményeinek feldolgozását, a reformáció dallamainak segítségével. Az események bemutatása egészen az Újszövetség német fordításának elkészültéig követi a reformátor életét. A megszólaló szakértők: Fekete Csaba főkönyvtáros, Fabiny Tibor egyháztörténész, Finta Gergely orgonaművész.

65.) Éneklő reformáció Nyugat-Magyarországon III. (30m19s)

Semper reformanda (2001.)

A harmadik részben megérkezünk Magyarország területére. A nyugat-magyarországi reformáció legjelentősebb helyei kerülnek bemutatásra: Sopron, Mosonmagyaróvár és Győr. Akik a településeket és a reformátorokat bemutatják: Alpárné Szála Erzsébet gyűjteményvezető, Kiss Miklós evangélikus lelkész, Fekete Csaba főkönyvtáros, Lackner Pál igazgató lelkész és Ittzés János evangélikus püspök. Elhangzik: Paulus Speratus: Eljött hozzánk az üdvösség XX.

66.) Éneklő reformáció Észak-Magyarországon IV. (30m20s)

Semper reformanda (2001.)

A negyedik rész a történelmi Magyarország északi településeire vezet: Detrekő, Felsőőr és Dörgicse a reformáció szempontjából legjelentősebbek. Megszólalnak: Fabiny Tibor egyháztörténész, özv. Gyenge Imréné, Fekete Károly rektor (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), Fekete Csaba főkönyvtáros (Debreceni Református Kollégium), Komlósi Péter református esperes. Elhangzik: Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére 1565 (Szenteltessék Uram a te szent neved), Szenczi Molnár Albert: XLII.

67.) Éneklő reformáció a török hódoltság területén V. (30m03s)

Semper reformanda (2001.)

Az ötödik rész az egykori hódoltsági területre látogat el: Buda, Ráckeve, Laskó a legnevezetesebb a reformáció szempontjából. A kor eseményeiről és reformátorairól beszél: Fabiny Tibor egyháztörténész, Csepregi Zoltán egyháztörténész, Komlósi Péter református esperes és Csáti Szabó Lajos református esperes. Elhangzik: Palatics György: A keresztyén rabok könyörgésének formája 1570 (Uram benned még az én reménységem), Luther Márton: XLVI.

68.) Éneklő reformáció a Dunántúlon VI. (30m12s)

Semper reformanda (2001.)

A hatodik rész a Dunántúl legjelentősebb reformációi központjait mutatja be: Pápát és Sárvárt. Megszólalnak: Koczor György evangélikus lelkész, Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, Hudi József történész, főlevéltáros, Korsós Bálint, a Református Kollégium igazgatóhelyettese és Gyarmati István espereshelyettes, evangélikus lelkész. Elhangzik: Sztáray Mihály: XXIII.

69.) Éneklő reformáció a Felvidéken VII. (29m54s)

Semper reformanda (2001.)

A hetedik részben a Felvidék nevezetes reformációi helyeit ismerhetjük meg: Kassa, Bártfa, Zólyom. Akik bemutatják őket: Oremus Zoltán református lelkész, Finta Gergely orgonaművész egyházzenész, Jan Mišák evangélikus esperes, Fabiny Tibor egyháztörténész és Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész.

70.) Éneklő reformáció Kelet-Magyarországon VIII. (30m17s)

Semper reformanda (2001.)

Huszt, Tállya, Sárospatak Kelet-Magyarország reformációi központjai. Ezeket a helyeket mutatja be a sorozat nyolcadik része. Megszólalnak: Csepregi Zoltán egyháztörténész, Veczán Pál evangélikus esperes, Finta Gergely orgonaművész és Dienes Dénes egyháztörténész. Elhangzik: Bornemisza Péter: Búcsúének 1556 körül (Siralmas énnéköm…), Szkhárosi Horváth András: Vigasztaló ének 1549 (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege), Dobai András: Az utolsó ítéletről (Mikoron az óra immáron bételék).

71.) Éneklő reformáció Partiumban és Erdélyben IX. (30m20s)

Semper reformanda (2001.)

A reformációról szóló sorozat kilencedik, egyben befejező része a Partium és Erdély vidékére vezet és mutatja be ezeknek a területeknek a reformáció idején központi jelentőségű településeit: Debrecent, Kolozsvárt és Torockót.

Oldalak