Dokumentum

31.) Egy egyházkerület feltámadása (31m02s)

Szegletkő (2000. október)

1952-ben egy diktatórikus döntéssel szüntették meg az evangélikus egyház négy egyházkerületét, s helyettük mesterségesen hoztak létre kettőt. A műsor felidézi a Dunántúli egyházkerület múltját, az erőszakos felszámolás idejét, majd bemutatja a megválasztott új elnökség beiktatását a győri Öregtemplomban.

32.) Hannover EXPO 2000. A magyar pavilon egyházi vonatkozásai (31m54s)

Szegletkő (2000. november)

Az 2000-es Expo-t az Ember, természet, technika témakör jegyében rendezték meg. Az öt hónapig tartó rendezvény egyik jelképévé vált a „millenniumi hajóként” is emlegetett magyar pavilon, mely mindent az emberen keresztül kívánt megláttatni. A pavilonban nemcsak kulturális, hanem egyházi rendezvények is voltak. A műsor azokat az ökumenikus istentiszteleteket mutatja be, amelyekre augusztus 20-án, illetve október 23-án került sor.

33.) Ökumené a hannoveri világkiállításon 2000. (31m15s)

Szegletkő (2000. december)

Az egyházak a hannoveri világkiállításon három pavilonnal is jelen voltak. A KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) hal formájú Reménység Pavilonjának mottója ez volt: „Isten hozott a jövőbe”. A pavilon programjait Ulrich Parzany a Reménység Pavilon igazgatója mutatja be. Megszólalnak: Fülöp Anetta Zseb-IKE vezető (Székelyudvarhely), Bartha Csaba és Balázs Judit néptáncosok. A Vatikán pavilonja a ma emberét állította a középpontba, öt élethelyzetben ábrázolva őt. A Szentszék által gondozott pavilonról Sigfried J.

34.) Vallomások és várakozások az új évezred küszöbén (59m55s)

Quo vadis? (2001. január 6.)

Hová mész? Ez a mottója az új évezred küszöbén készült műsornak, mely számos ismert és kevésbé ismert személyt szólít meg, hogy tekintsen a jövőbe, vessen számot az ember előtt álló lehetőségekkel.

35.) Romok és remények - Magyar egyházak a Délvidéken (01h06m20s)

Quo vadis? (2001. január 27.)

Határainktól délre a tíz éve megszűnt Jugoszlávia területén ma is találunk magyar anyanyelvű lakosságot az utódállamokban. A műsor képet kíván adni az ott lakók helyzetéről, megmaradásuk lehetőségéről. A maroknyi szlovéniai evangélikusokról Skalics Gusztáv ny. evangélikus lelkész ad tájékoztatást. Megszólal még: Bence Utrosa Gabriella író gyülekezeti felügyelő és Zver Ilona felelős szerkesztő Szlovén Televízió, mindketten Lendváról.

36.) Az Egyházak Világtanácsa az erőszak ellen (59m38s)

Isten kezében (2001. február 10.)

A németországi Potsdamban és Berlinben tartotta nagygyűlését az Egyházak Világtanácsa, amelynek keretében döntést hoztak arról, hogy az erőszak visszaszorítását helyezik a középpontba, ezért meghirdették az erőszakmentes évtizedet. A műsorban a világ számos protestáns és ortodox egyházi vezetője vall az ökumenikus mozgalom és az erőszak legyőzésének esélyeiről.

37.) Roma közösségek és az egyházak (59m55s)

Isten kezében (2001. február 24.)

Az összeállítás a mai magyar társadalom legégetőbb gondját, a cigánykérdést vizsgálja, arra keresve választ, hogy mit tesznek az egyházak a cigányság felemeléséért.

38.) 1848 és az egyházak (1h00m09s)

Isten kezében (2001. március 17.)

A film a magyar forradalom és szabadságharc eseményeit és hátterét új megközelítésben, az egyházi szerepvállalás felől mutatja be, különös tekintettel a tábori lelkészségre. A műsor részleteket mutat be Révész György: Mint oldott kéve című filmjéből, amely báró Mednyánszky Cézár tábori lelkészként való tevékenykedéséről szól.

39.) Száz éve született Ordass Lajos evangélikus püspök (1h00m00s)

Isten kezében (2001. március 31.)

Számos kortárs tanú és mai kutató, ill. családtag emlékszik vissza a mártír sorsú püspökre: Szebik Imre evangélikus püspök, Terray László evangélikus lelkész (Norvégia), Pósfay György evangélikus lelkész (Svájc), Boleratzky Lóránd nyugalmazott egyetemi magántanár, ifj. Fabiny Tibor irodalomtörténész, Tőkéczki László történész, Per Lönning nyugalmazott püspök (Norvégia), a Nemzetközi Ordass Alapítvány elnöke, özv. Keken Andrásné, Herényi István nyugalmazott ügyvéd, Eric W.

40.) Az Ökumenikus Charta aláírása Strasbourgban (59m48s)

Isten kezében (2001. áprilisi 28.)

„Veletek vagyok minden napon” Jézusnak ezeket a szavait választották mottóul az európai ökumenikus találkozó szervezői. Az év talán legjelentősebb egyházi eseménye a Charta Oecumenica elfogadása és ünnepélyes aláírása. Számos római katolikus, ortodox és protestáns egyházi vezető és konferenciai részvevő értékeli ennek jelentőségét.

Oldalak