Dokumentum

11.) Csendes hitvallók - Kinczler Irén portréja (34m52s)

Szegletkő (1997. október)

Egy rendkívül sokoldalú és végtelenül szerény evangélikus lelkésznő személye rajzolódik ki előttünk ebben a filmben. A lelkésznő visszaemlékezik szülei származására, az Ungváron töltött gyermekévekre, arra a szeretetteljes, több kultúrát átölelő felvidéki szellemiségre, amelyben felnőhetett, és amelyben békésen együtt élt a magyar, a ruszin, a szlovák ember.

12.) Wittenberg hajnalcsillaga - Bóra Katalin a reformátor Luther Márton felesége és munkatársa (29m33s)

(1999. február)

A műsor az 500 éve, 1499. január 29-én született Bóra Katalinnak állít emléket. Az egykori apáca származását, gyermekkorát, kolostorban zajló életét, az onnan való szökés kalandos történetét Szabados Regina segédlelkész eleveníti fel. Fabiny Tibor egyháztörténész számol be a házasságkötés körülményeiről, és az azt követő közös életút nehézségeiről, örömeiről. Rövid tájékoztatást kapunk gyermekeik sorsáról. A korabeli iratokból megismerhetjük Luthernek felségével kapcsolatos végrendelkezését is.

13.) Egyházi iskolák (35m05s)

Szegletkő (1999. március)

„Az iskola az egyház veteményeskertje” – ezzel a mondattal vezeti be Romhányi Anikó a három egyházi középiskolát bemutató műsort. A műsorban megszólalnak az iskolák vezetői, pedagógusai, diákjai, bepillantást nyerhetünk az iskolák mindennapjaiba.

14.) Csepregi Béla portréja (30m30s)

Szegletkő (1999. május)

A melegszívű és tudós lelkipásztort 85. születésnapja alkalmából köszönti a műsor. Az Evangélikus Evangélizáció és a népfőiskolai mozgalom közismert személyiségének életét, szolgálatát Fabiny Tamás evangélikus lelkész foglalja össze röviden. Ezt követően a Finn Televízió által készített portréfilm némileg rövidített változatát láthatjuk, Egy magyarországi finn: Csepregi Béla címmel. A film érdekessége, hogy a megszólalók többsége finnül beszél.

15.) Neuendettelsau, „az evangélikus Róma” (31m14s)

Szegletkő (1999. június)

A kb. 10000 lelket számláló bajorországi falu Németország egyik legjelentősebb egyházi központja. Mintegy 150 évvel ezelőtt a község lelkésze, Wilhelm Löhe ismerte fel, milyen nagy szükség van ebben a térségben a nyomorúság enyhítésére. Ezért kezdett el foglalkozni a fiatal asszonyok képzésével, akiket azután a gyülekezetekbe küldött szolgálatra. Mivel azonban a gyülekezetek még nem voltak képesek eltartani ezeket a diakonisszákat, Löhe anyaházat alapított számukra.

16.) Egy világkollégium Erlangenben (30m12s)

Szegletkő (1999. július)

Erlangen Észak-Bajorország egyik egyetemi városa. Itt található a Luther Márton Szövetség egyik központja, ahonnan a kisebbségi sorban élő evangélikus egyházak támogatását irányítják. A Szövetség diákotthont is működtet, amely valóban otthont nyújt az itt tanuló diákok számára. Erlangen történetét Michael Hübner evangélikus lelkész ismerteti. Hermann Brandt teológiai professzor számol be az egyetem életéről. Rainer Stahl főtitkár a Luther Márton Szövetség megalakulásáról, munkájáról beszél.

17.) A langenzenni kolostortemplom (29m43s)

Szegletkő (1999. augusztus)

A bajorországi Langenzenn Ansbach és Nürnberg között található, legnevezetesebb épülete pedig a 13. században épült kolostortemplom. Az 1409-ben alapított ágoston rendi szerzetesi közösség kolostorának udvarán, Winfried Winter lelkésszel való beszélgetésből ismerhetjük meg a kolostor és a templom történetét, egykori lakóit, a reformáció előtti hagyományok és az evangélikusság egymás mellett élésének történetét. A gyülekezetben ma is aktív, a különböző korosztályok számára részvételi lehetőséget biztosító munka folyik a munkatársak vezetésével.

18.) Nagy András és Kovács Bálint portréja (30m43s)

Szegletkő (1999. szeptember)

Születésének 100, halálának 25. évfordulóján emlékezik meg méltóképpen a kolozsvári református teológia kiváló professzoráról, Nagy Andrásról a műsor első fele. A paraszti származású tehetséges fiú a nagyenyedi kollégiumban, azután tiszti iskolában, majd a teológián végzi tanulmányait. Később Baselban tanulhat ösztöndíjasként. 1336-ban hívják meg Kolozsvárra, az ószövetségi katedrára. Mindvégig az élő ige embereként tevékenykedik. Fia, Nagy Géza református lelkész, és Varga László nyugalmazott lelkész nyilatkozik róla elismeréssel.

19.) Melanchthon-kiállítás (Levelek Európának) (33m52s)

Szegletkő (1999. október)

A Melanchthon születésének 500. évfordulója alkalmából rendezett vándorkiállítás Budapestre, a Szépművészeti Múzeumba érkezett. A kiállított tárgyak segítségével megelevenedik a reformáció elindulása és gyors terjedése szerte Európában. A kiállítás megnyitóján a Cantus Corvinus Énekegyüttes énekel.

20.) A reformáció ünnepe (30m23s)

Szegletkő (1999. október 31.)

A protestantizmus lényege nem a valami ellen való fellépés, hanem a felismert igazság mellett való kiállás: Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. A reformáció szerepéről Tőkéczki László történész, Bölcskei Gusztáv ref. püspök, és Merétey Sándor ref. lelkész zsinati tanácsos beszél. A Pesti Vigadóban megrendezett kulturális est közreműködői: Bánffy György, Udvaros Dorottya, Für Anikó, Prőhle Gergely államtitkár (NKÖM), Udvaros Béla színházi rendező.

Oldalak