20.) A reformáció ünnepe (30m23s)

Szegletkő (1999. október 31.)

A protestantizmus lényege nem a valami ellen való fellépés, hanem a felismert igazság mellett való kiállás: Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. A reformáció szerepéről Tőkéczki László történész, Bölcskei Gusztáv ref. püspök, és Merétey Sándor ref. lelkész zsinati tanácsos beszél. A Pesti Vigadóban megrendezett kulturális est közreműködői: Bánffy György, Udvaros Dorottya, Für Anikó, Prőhle Gergely államtitkár (NKÖM), Udvaros Béla színházi rendező. A műsornak exkluzív interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök. Neves reformátorokról beszélnek Orosz Gábor Viktor és Németh Péterné ev. segédlelkészek. Megszólalnak a kisebb protestáns egyházak képviselői is: Orbókné Szent-Iványi Ilona unitárius püspökhelyettes, Lőrik Levente baptista lelkipásztor, tanársegéd, Szigeti Jenő adventista teológiai tanár, Hecker Frigyes metodista lelkész. Az Augsburgban aláírásra kerülő, a megigazulástanról szóló nyilatkozattal kapcsolatban Brückner Ákos Előd ciszterci plébános és Hafenscher Károly evangélikus teológus beszél.

Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, műsorvezető: Gáspár Mónika, operatőr: Zalányi Ferenc H.S.C, rendező: Tóth Béla

Letölthető video állomány :