Dokumentum

21.) Erdélyi Géza portré (30m12s)

Szegletkő (1999. december)

A szlovákiai magyar református püspök nemcsak tudós teológus és hűséges lelkipásztor, hanem a magyarság ügyének bátor védelmezője is. Szeretettel emlékszik vissza szülőfalujára, Avarára, ahol gyermekkorát töltötte, a szülői ház szeretetteljes légkörére, ahol megtanulta, hogyan kell felelősségteljesen gondolkodni. A Rozsnyón töltött 19 év lelkészi szolgálata egyaránt volt kedves, és szorongattatásokkal teli. Hamvai szolgálatában pedig a prédikátor, költő Tompa Mihály szellemi örökségéből meríthetett erőt.

22.) Rendhagyó lelkészházaspárok (32m24s)

Szegletkő (2000. január)

A műsor három olyan protestáns lelkészházaspárt mutat be, akik életük során valami különlegeset vittek végbe. Az erdélyi származású Jakab Miklós nyugalmazott református lelkész évtizedeken át a vakok és a siketek között végzett szolgálatot. Felesége ebben nemcsak hűséges társa volt, hanem a munka folytatója is, hiszen Braille írással írta le a Bibliát, Luther Kiskátéját és számos egyéb művet. Makkai Lilla kisoroszi református lelkipásztor édesapja neves egyháztörténész, nagyapja köztiszteletben álló, tudós püspök volt.

23.) Nyíregyházi segélyszolgálat (36m24s)

Szegletkő (2000. február)

Az önkormányzattal való megállapodás értelmében az evangélikus egyház vette át Nyíregyházán a hajléktalanok ellátásának ügyét. A műsor ellátogat egy nappali melegedőbe, és éjjeli menedékhelyre, egy ingyenkonyhára és egy anyaotthonba, bemutatva azok szolgálatát, akik - Laborcziné Sztankó Gyöngyi evangélikus lelkész vezetésével - ezt a nemes ügyet magukra vállalták. Az elesettekkel való beszélgetésekből az is kiderül, hogy hogyan jutottak ilyen sokan csaknem reménytelen családi és szociális helyzetbe, és hogy ők hogyan fogadják az egyház segítségét.

24.) Albert Schweitzer: Az élet tisztelete (30m04s)

Szegletkő (2000. március)

A Nobel-békedíjas evangélikus lelkész, teológus, Bach-kutató, orgonaművész és orvos neve sokak számára ismerős. Hafenscher Károly teológiai professzor és Oláh Vilmos sebész orvos, valamint számos, Schweitzer műveiből vett idézet, továbbá a munkásságát megörökítő archív-felvétel segítségével minden korábbinál közelebb kerülhet hozzánk a 125 éve született keresztyén bizonyságtevő alakja.

25.) Egyházi szolgálat börtönben, katonaságnál, rendőrségnél (30m43s)

Szegletkő (2000. április)

A rendszerváltás előtt nem volt lehetőség egyházi jelenlétre az említett három területen. A műsor azt vizsgálja meg, hogy a protestáns egyházak mennyiben tudnak élni a felkínált lehetőséggel a megváltozott körülmények között, valamint hogy jelenlétüket, bizonyságtételüket hogyan fogadják.

26.) Áldó hatalmak oltalmában (30m41s)

Szegletkő (2000. május)

Dietrich Bonhoeffer életéről, munkásságáról és annak mai jelentőségéről Lehel Ferenc nyugalmazott lelkész, az egykori tanítvány és Csepregi András evangélikus teológus, a mai kutató beszél.

27.) „Nemcsak ép testben...” Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai Tatán (31m24s)

Szegletkő (2000. június)

Az 1969-ben, emigrációban létrehozott EPMSZ a rendszerváltozás óta mind rendszeresebben Magyarországon tartja rendezvényeit. A 2000. évi akadémiai napok témája az egészség és fogyatékosság kérdése volt. Micsoda az ember címmel Balog Zoltán református lelkész, a mentálhigiéné és a társadalom kérdéseiről pedig Frenkl Róbert orvosprofesszor tartott előadást. Topolánszky Ákos református lelkész, helyettes államtitkár (ISM), volt drogos fiatalokkal folytatott kerekasztal-beszélgetést.

28.) Orando et laborando 2000 - a Debreceni Református Kollégium Öregdiákjainak I. Világtalálkozója (29m55s)

Szegletkő (2000. július)

A millenniumi rendezvénysorozat keretében került sor a színes egyházi és kulturális programokkal kísért találkozóra. A műsor felidézi a Kollégium múltját, valamint bemutatja mai életét.

29.) „Itt vagyok, engem küldj” - az evangélikus fiatalok III. Szélrózsa találkozója (30m04s)

Szegletkő (2000. augusztus)

Mintegy ezer evangélikus fiatal gyűlt össze a Debrecen melletti Dorcas campingben, hogy a fenti bibliai mottó jegyében együtt töltsön négy napot. A műsor a gazdag programkínálat keresztmetszetét adja, felidézve a legemlékezetesebb előadásokat, istentiszteleteket, koncerteket, kerekasztal beszélgetéseket.

30.) Baptista világtalálkozó Nagyváradon (30 perc)

Szegletkő (2000. szeptember)

A világ számos országából érkeztek vendégek a nagyváradi sportcsarnokban, valamint a helyi Emmanuel baptista központban rendezett II. baptista világtalálkozóra. A műsor bemutatja a baptisták jelenlétét a magyarság életében, Erdélytől kezdve Magyarországon keresztül Kanadáig.

Oldalak