Dokumentum

51.) A Lutheránus Világszövetség Hong-Kong-i nagygyűlésének nyitó istentisztelete (59m57s)

(1997. július 13.)

Néhány nappal Hong-Kong Kínához való csatlakoztatása után került sor az Lutheránus Világszövetség IX. világgyűlésére. Emellett ennek a nagygyűlésnek azért volt különleges jelentősége, mert itt nyílt alkalom a Világszövetség 50 éves fennállásának megünneplésére. A nyitó istentisztelet látványos formában ötvözte az ősi protestáns hagyományt a szokatlannak tűnő keleti elemekkel: a tánccal és a különleges énekekkel. Az istentiszteleten bevezetőt mondott Gottfried Brakemeier, az Evangélikus Világszövetség elnöke.

52.) Hungaria Regia (29m12s)

Magyar Millennium (2000. március)

Magyar egyházművészeti kincsek kiállítása Brüsszelben. 1999. október 8. és 2000. január 9. között volt látható Európa „fővárosában”, az Europalia ’99 rendezvényeinek keretén belül a Hungaria Regia nevet viselő központi tematikus kiállítás, mely méltóképpen mutatta be a szinte mindig határhelyzetben lévő Magyarország történetét. A kiállítás jelentős része a magyar egyházművészet kincseit sorakoztatta fel a látogatók előtt.

53.) „Ezer esztendő előtted” - A Magyar Reformátusok Világszövetségének IV. világtalálkozója (59m43s)

(2000.)

2000. június 30. és július 15-22. között rendezték meg a reformátusok világtalálkozóját, melyre 43 országból érkeztek a vendégek. A műsor a Világtalálkozó legfontosabb eseményei dokumentálja. Helyszínek: június 30.: Budapest Kálvin tér és az Üllői úti FTC stadion, július 2.: Budapest Szabadság tér, július 6.: Ópusztaszer, július 8.: Marosvásárhely (Erdély), július 10.: Beregszász és Munkács (Kárpátalja), július 12.: Kassa (Felvidék), július 14.: Bácsfeketehely (Vajdaság), július 15.: Budapest Kálvin tér.

54.) A reformáció emléknapja (50m18s)

(2000. október 31.)

A műsor középpontjában a reformáció kialakulásának bemutatása áll. Luther jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja.

55.) Szibériai passió (59m50s)

A szellem órája (2001. április 11.)

Az 50-es évek egyházüldözését idézi fel az a néhány portré, amelyen keresztül nemcsak az embertelen kort, hanem a hitből fakadó helytállást is megismerjük a börtön, a kényszermunka a félreállítottság idején. Szereplők: Sólymos Szilveszter OSB bencés szerzetes, Zsedényi Lilla operaénekes ikonfestő (Zsedényi Béla lánya), Kovács Bálint református lelkész, a KIE egykori vezetője és Böröcz Sándor evangélikus lelkész, a Kiáltás a mélyből c. könyv szerzője.

56.) Hetvenöt éves Pátkai Róbert angliai evangélikus püspök – Istenfélelem megelégedéssel (26m28s)

Isten kezében (2005. október)

Pátkai Róbert Londonban élő evangélikus lelkész. 1956-ban a forradalomban való szerepvállalása miatt hagyta el Magyarországot. Idővel az angliai Evangélikus Egyháztanács elnöke lett. Ordinációs joggal, gyakorlatilag püspökként. Jelentős szerepet vállalt a nyugat-európai magyarság összefogásában. A Külföldön Élő Magyar Evangélikusok Lelkigondozói Munkaközösségének (KÉMELM) elnöke.

57.) A gályarab prédikátorok emlékezete (59m45s)

A szellem órája (2001. március 14.)

Az ellenreformáció idején, az ún. gyászévtizedben (1671-1681) gályarabságra hurcolták azokat a protestáns prédikátorokat és tanítókat, szám szerint 41-et, akik nem voltak hajlandók hivatásukat feladni vagy áttérni a katolikus hitre. Az eseményekről Fabiny Tibor egyháztörténész és Márkus Mihály református püspök beszél. A műsorban Rubold Ödön részleteket olvas fel Kocsi Csergő Bálint: A kősziklán épült ház ostroma c. művéből. A műsorban megszólal még Szokolay Sándor a Kantáta a gályarabok emlékére c.

59.) A Gémes „egyházaspár” (28m41s)

Isten kezében (2002.)

A nemrég 75. születésnapját ünneplő Gémes István Stuttgartban élő evangélikus lelkész feleségével Réz Katalinnal együtt emlékszik vissza sok évtizedes szolgálatukra. Arra, hogyan lett magyar-francia-orosz szakos tanár helyett evangélikus lelkész, hogyan került Békéscsabáról Budapestre, majd Pécsre. Beszél arról is, hogyan lett részesévé akaratán kívül az ’56-os forradalomnak, majd arról, hogyan döntötte el, hogy külföldre megy.

60.) Magyar evangélikusok Bécsben (26m10s)

Isten kezében (2004. december)

Az 1956-os forradalom után, a menekültgondozásból nőtt ki a bécsi gyülekezeti élet. Évtizedeken át Szépfalusi István volt a gyülekezet lelkésze, aki a magyar lelkigondozói szolgálatot vezette. Ő rendkívül intenzív kulturális munkát is végzett, elsősorban a Bornemisza Péter Társaságon belül. Bár a gyülekezet jogi megalakulására csak 2003. februárjában került sor, és az új presbitériumot 2004.

61.) Százötven éves a Károli Gáspár Református Egyetem (28m31s)

(2005.)

A rendszerváltás után indult újra a patinás felsőoktatási intézmény. 2005. október 8-11. között jubileumi ünnepségek (istentisztelet és tudományos ülés) keretében emlékeztek meg az indulásról és az újrakezdésről.

Oldalak