Dokumentum

167.) Életem ideje kezedben van Istenem (34m56s)

Szegletkő (1998. február)

A 36. zsoltár 16. versének üzenete sokak számára jelentett már bátorítást, amikor nehézségekkel kellett szembenézniük. A műsor azok számára kínál bátorító üzenetet, akik megtapasztalták már, hogy az élet mennyire múlandó, mégis szeretnének megerősödni abban, hogy Isten valóban a kezében tartja életüket. A film azon is segít elgondolkodni, hogyan viszonyuljunk helyesen az Istentől ajándékba kapott időnkhöz. Akik megszólalnak: dr. Hafenscher Károly c.

169.) Virágvasárnapi kérdés (34m54s)

Szegletkő (1998. április)

Ki neked Jézus? Egyszer az életében mindenki személy szerint találkozik ezzel a kérdéssel, amelyre válaszolnia is kell. Nem betanult válaszra van szükség, hanem őszinte, valódi válaszra. A műsor néhány különböző élethivatásban tevékenykedő személyt szólít meg ezzel a kérdéssel. Ők valamennyien vallják: a Jézussal való személyes találkozás következtében, már valóban tudják, kicsoda Jézus. Bizonyságtételük csokrát fogadjuk őszinte, nyitott szívvel!

170.) Látogatóban Grynaeus Tamásnál (35m06s)

Szegletkő (1998. május)

Dr. Grynaeus Tamás a Budavári Evangélikus Gyülekezet másodfelügyelője nagy múltú család leszármazottja. Egyik őse például az a Grynaeus Simon, akit a XV. század végén II. Lajos Budára hívott tanítani. A protestantizmussal való szimpatizálása miatt azonban bebörtönözték, ezért szabadulása után elhagyta az országot. Testvére viszont Magyarországon telepedett le, az ő családjának leszármazottja Grynaeus Tamás. Az elemi iskolát a Bécsikapu téren végezte, majd a Fasori Gimnáziumban tanult.

171.) Pünkösdi üzenet (35m09s)

Szegletkő (1998. június)

Naponként megújulva a Szentlélek erejéből élhetünk. Hogyan látja, hogyan éli meg ezt az igazságot a ma embere? Mi a jelentősége Pünkösd ünnepének? Milyen különleges vagy hétköznapi munkája van a Szentléleknek az egyes ember életében? Hogyan függ össze az ember erőtlensége és az Isten ereje? Mire támaszkodhat az ember a váratlanul kialakult nehéz helyzetben, és tud-e segíteni az, amire támaszkodik? Ezekről vallanak a műsorban megszólalók, saját foglalkozásuk, hivatásuk szemszögéből nézve.

172.) Isten rendjében élve (34m59s)

Szegletkő (1998. július)

Isten a rendet nem egészen úgy látja, ahogyan azt mi elképzeljük. Ezt bizonyítja Jób története a Bibliában, akinek emberileg rendezett életében óriási rendetlenség keletkezett, aminek a rendeződése után egy nagyobb rendet ismerhetett meg. Erről beszél Bolyki János református teológiai tanár. Cseri Kálmán református lelkipásztor a Tízparancsolattal kapcsolatban tisztáz alapvető félreértéseket és világít rá annak igazi jelentőségére.

174.) Látogatóban Gyapay Gábornál (35m04s)

Szegletkő (1998. szeptember)

Dr. Gyapay Gábor történész, történelemtanár, tankönyvíró, iskolaigazgató vall életéről, neveltetéséről, munkásságáról, a Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításának történetéről. A felvidéki (lévai) lutheránus családi háttér meghatározó szerepet játszott életében. Emellett az iskola és az egyház is jelentős szerepet kapott személyiségének formálásában. Szeretettel emlékezik vissza a Deák téri elemi iskola, a Fasori Gimnázium és az Eötvös Collegium tanáraira, akik nagy hatással voltak rá.

176.) Életünk alapja (35m02s)

Szegletkő (1998. november)

A műsor elején dr. Bolyki János református teológiai tanár beszél arról, hogy mit jelent, ha valakinek az élete Jézus Krisztusra alapozódik. Hogyan ad értelmet a történelemnek az a tény, hogy Jézus Krisztus keresztje van a középpontjában. Mennyi bátorítást találunk Isten Igéjében arra nézve, hogy az ember élete tartalmat kap, ha Jézus Krisztusra alapozódik. dr. Velkey György annak nehézségéről vall, hogy mit jelent orvosként beteg gyermek életéért küzdeni.

Oldalak