35.) Romok és remények - Magyar egyházak a Délvidéken (01h06m20s)

Quo vadis? (2001. január 27.)

Határainktól délre a tíz éve megszűnt Jugoszlávia területén ma is találunk magyar anyanyelvű lakosságot az utódállamokban. A műsor képet kíván adni az ott lakók helyzetéről, megmaradásuk lehetőségéről. A maroknyi szlovéniai evangélikusokról Skalics Gusztáv ny. evangélikus lelkész ad tájékoztatást. Megszólal még: Bence Utrosa Gabriella író gyülekezeti felügyelő és Zver Ilona felelős szerkesztő Szlovén Televízió, mindketten Lendváról. A háború által leginkább sújtott horvátországi magyar falvakban a helyi református lelkészek (Szentlászlón Hünlich Róbert, Kórógyon Kanalas János) próbálják közösségbe összefogni a megmaradtakat. A hívek (Kelemen Mihályné, Takács Istvánné, Gyöke Ambrusné, Kelemen Mihály és Hajdu Klára szolgálattevő) mondják el, hogyan élték át a borzalmakat és templomuk szétlövését. Nyilatkozik továbbá Lángh Endre református püspök (Vinkovci) és Kettős János szuperintendens (Eszék). A Vajdaságban a kicsi, de szívós evangélikus gyülekezeteket Dolinszky Árpád evangélikus szuperintendens (Szabadka) és Dolinszkyné Báthory Márta evangélikus esperes (Bajsa) mutatja be. Megszólalnak gyülekezeti tagok is: Rudolf Weiss zsinati alelnök történelemtanár és Veszna Weiss kórusvezető irodalomtanár Szabadkáról illetve Tessényi Ilona és Kremer Mária Bajsáról.

Szerkesztő-riporter: Fabiny Tamás, operatőr: Horváth Tamás

Letölthető video állomány :