6.) Az egyházak és a nemzeti identitás (35m03s)

Szegletkő (1997. május)

A miniszterelnöki Hivatal és a Határontúli Magyarok Hivatala konferenciát szervezett Budapesten Az egyházak szerepe a nemzeti kisebbségek közösségépítésében címmel. Az anyaország résztvevői mellett Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről, Kárpátaljáról és Ausztriából is érkeztek katolikus, protestáns, ortodox egyházi személyiségek. Megszólalók: Tabajdi Csaba politikai államtitkár, Csiha Kálmán ref. püspök (Kolozsvár), Harmati Béla ev. püspök (Budapest), Bíró László róm. kat. püspök (Kalocsa), Várszegi Asztrik OSB főapát, püspök (Pannonhalma), Erdélyi Géza ref. püspök (Komárom - Szlovákia), Gábor Bertalan róm. kat. pap (Nagykapos), K. Kettős János ref. lelkész (Eszék), Gergely István róm. kat. pap (Csíkszereda), Kozma Imre (Magyar Máltai Szeretetszolgálat), Fülöp G. Dénes ref. lelkész (Marosvásárhely), Peres Imre ref. lelkész (Komárom - Szlovákia), Mózes Árpád ev. püspök (Kolozsvár), Szépfalusi István ev. lelkész (Bécs), Szikszai Kálmán baptista lelkipásztor (Beregszász), Papp Tihamér ferences szerzetes (Kárpátalja), Gulácsy Lajos ref. püspök (Munkács), Kató Béla ref. lelkész (Illyefalva).

Szerkesztő-műsorvezető: Fabiny Tamás, operatőr: Szentesi Zsolt, rendező: Hevér Zoltán

Letölthető video állomány :