Ajánló

Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek.” (Mt 10,27b)

Antalya escort

Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között a Duna Televízióban készültek. Ez a közszolgálati csatorna – amelyet „a nemzet televíziójának” is szoktak nevezni – rendszeresen sugároz vallási műsorokat is, amelyek a magyarországi vagy a világban bárhol élő evangélikusság életét mutatják be. A katalógusban szereplő összesen 176 film azonban nem egyszerűen egy-egy közösség működését tükrözi, hanem egyháztörténeti évfordulókhoz vagy a biblikus és lutheri tanítás egy-egy eleméhez is köthető módon kínál segítséget a hitoktatáshoz, bibliaórákhoz és egyéb alkalmakhoz. A könnyebb tájékozódás érdekében a következő kilenc kategóriába soroltuk a filmeket:

  • egyháztörténeti
  • ökumenikus
  • missziói
  • dokumentum
  • ismeretterjesztő
  • istentisztelet
  • kulturális
  • portré
  • találkozó

Megadjuk az egyes filmek rövid tartalmi leírását, benne a megszólalókkal. (Évek, évtizedek távlatából különösen is szívszorító, ha azokat láthatjuk-hallhatjuk, akik már nincsenek közöttünk.) Feltüntetjük az alkotók (szerkesztő, rendező, operatőr és mások) nevét, valamint azt is, hogy a filmet eredetileg mikor és esetleg milyen sorozatcím alatt sugározta a televízió.

Szerkesztő-riporterként több mint tíz éven át magam is a Duna Televízió munkatársa lehettem. Büszke vagyok arra, hogy éppen abban az időben nyerte el a csatorna az UNESCO-tól „a világ legjobb kulturális csatornája” címet. Nagyszerű munkatársakkal, izgalmas témákat dolgozunk oly módon, hogy különös hangsúlyt fektettünk a határon túli közösségek bemutatására, ottani szakértők megszólaltatására. Már akkor is tapasztaltam, hogy hitoktatási és más céllal sokan másolatot kértek a filmekből. Időközben sokat fejődött a technika: ma már nem VHS-kazettákat vagy akár dvd-ket adunk kézbe, hanem műsorainkat digitális formában tudjuk rendelkezésre bocsátani. Az evangelikus.hu portálról is elérhetően (Médiumok az evangélikus honlapon gyűjteményben - evangelikus.hu/musorok), a YouTube videomegosztó csatornára kerülnek fel folyamatosan ezek a filmek oly módon, hogy azok akár letölthetők, akár online megtekinthetők.

Ezúton is köszönetet mondok a Duna Televízió egykori és mai munkatársainak azért, hogy mindenki tudása legjavát adta annak érdekében, hogy igényes műsorok készülhessenek. Köszönöm azon munkatársaim segítségét is, akik a digitalizálásból, a tartalmi összefoglalók megírásából és a katalógus szerkesztéséből vették ki részüket.

A Magyarországi Evangélikus Egyház – együtt a lutheranizmus nagy családjával és más egyházakkal – örömmel készül a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. Egyházunk kultúraközvetítő, valamint a tudományban és a közéletben betöltött szerepe miatt ez az évforduló a nem egyházi körök számára is jelentősnek ígérkezik. Ahogy Luther Márton korában a Gutenberg féle könyvnyomtatás felhasználása adott új lendületet a reformáció ügyének, úgy ma bátran élhetünk a modern technikában, azon belül is a digitalizálásban rejlő eszközökkel.

A filmeket egyéni (családi), gyülekezeti és iskolai bemutatásra szánjuk, a vetítésért belépődíj nem szedhető, ezek az anyagok kereskedelmi célra nem használhatók fel.

Legyen áldás az egykori filmek újabb bemutatóin.

 

Dr. Fabiny Tamás

evangélikus püspök

 

Budapest, 2013 tavasz