Kulturális

93.) József Attila istenes versei (25m53s)

Isten kezében (2005.)

József Attila személyéről, rendkívüli érzékenységéről, a transzcendens felé való nyitottságáról, s azt versbe foglaló rendkívüli tehetségéről és szenvedéséről beszélnek a műsorban megszólalók. Arról, hogyan némult el a vallásos gondolkodás a pártba való belépéskor, hogyan szólalt meg újra a párttal való kapcsolat megszűnése után, s hogyan kísérelték meg elhallgattatni bűntudatát az orvosok, akik arra próbálták rávenni: felejtse el Istent, s akkor megszabadul a gyötrődéstől.

105.) „Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak” (26m17s)

Isten kezében (2003. november 15.)

A műsorban Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos eleveníti fel közösen gyermekkori emlékeiket fotók és magnófelvételek segítségével. Beszámolnak gyermekkorukról, zenei neveltetésükről, a Deák téri evangélikus gyülekezet énekkarában, a Lutherániában való részvételükről, a Kaláka együttes megalakításáról, és a kétszemélyes zenélésekről. Megtudhatjuk, hogyan kezdték el együtt megzenésíteni először a Kányádi verseket, majd hogyan folytatták munkájukat a páli levelek, a hegyi beszéd, és a zsoltárok megzenésítésével.

106.) Isten angyalainak sokszor nincsen szárnya (26m13s)

Isten kezében (2004. december)

Lukács evangéliuma a karácsonyi történetben angyalok megjelenéséről is tudósít. Az Ó- és az Újszövetség több helyen is említi Isten hírvivőit. Hogyan jelentek meg egykor az angyalok és hol vannak ma? Ebben a kérdéskörben szólalnak meg az interjúalanyok. Jelenits István piarista szerzetestanár az angyalok bibliai megjelenéseiről, feladatairól beszél. Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész az angyalábrázolás fejlődését mutatja be a képzőművészetben, és példákkal illusztrálja az angyalok funkcióját az ábrázolásokon.

110.) Otthonom a csend – portré Völgyessy Szomor Fanniról (26m17s)

Isten kezében (2003.)

A műsorban Völgyessy Szomor Fanni vall életéről, művészetéről. A vele készült beszélgetés során elmeséli, hogyan szerette meg az éneklést az ifjúsági énekeken keresztül, hogyan kezdett el gitározni és beszámol arról is, miért volt számára olyan fontos hogy rendszeresen eljuthasson a gyenesdiási ifjúsági konferenciákra. Elmondja, hogyan élte meg annak idején a hite miatti megkülönböztetettséget, és hogy milyen tanulmányokat folytatott ahhoz, hogy a zenei pályát művelhesse.

111.) Egy Petrőczi-vers kései folytatása (25m59s)

Isten kezében (2004. július 24.)

A műsorban Petrőczi Éva költő-irodalomtörténésszel beszélget S. Sárdi Margit irodalomtörténész. A beszélgetésből kiderül, miért vette fel annak idején a Petrőczi nevet családneve helyett a költőnő. Petrőczi Kata Szidónia, akit példaképének és „ősanyjának” tekint, a maga korában, az 1600-as évek végén nagy bátorsággal vállalta protestáns hitét, és tett bizonyságot pl. Arnd János lüneburgi püspök írásainak fordításával.

117.) Szent Mihály szelleme Erdélyben - Evangélikusok Négyfaluban (26m48s)

Isten kezében (2004.)

Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu-Alszeg, Fűrészmező az egykoron Magyarországhoz tartozó Barcaság falvai, melynek központja Brassó. Ezen a területen élnek a hétfalusi csángók, akik vallásukat tekintve egységes evangélikus tömböt alkotnak Erdélynek ezen a vidékén. Történetüket, hagyományaikat, magyarként való megmaradásuk nehézségeit mutatja be a műsor. Szép példát láthatunk a polgári népi viseletre, és megismerhetjük azoknak a személyeknek a munkásságát is, akik a magyar nyelv megőrzésén dolgoztak.

118.) Luther a filmvásznon (26m38s)

Isten kezében (2005. február 19.)

Eric Till kanadai rendező filmjének magyarországi bemutatója kapcsán ad áttekintést a műsor az eddigi filmalkotásokról, melyek a reformátor személyét jelenítették meg a mozilátogatók számára. Ezen filmek áttekintése időrendben: 1927. Hans Kyser: Luther a német reformáció filmje (némafilm), 1952. Curt Oertel: Az engedelmes lázadó, 1953. Irwing Pichell filmje, 1964. A szegény Luther, 1973. Guy Green filmje John Osborne: Luther című gondolati drámája alapján, 1983. Rainer Wolffhardt két részes és Kurt Veth öt részes filmje.

124.) A kálvinista forradalom II. rész (26m19s)

A forradalom hite (2006.)

A film a Református Egyháznak az 1956-os forradalommal kapcsolatos néhány eseményét eleveníti fel. Már az 1948-as erőszakos változtatások utána jelentkeztek a válságtünetek, amelyek a forradalmat közvetlenül megelőző időszakban a teológusok körében is a változtatásra való törekvés hangjait szólaltatták meg. 1955-ben hitvalló nyilatkozatot adtak ki, 1956. október 22-én pedig 19 pontban fogalmazták meg, milyen változtatásokról szeretnének tárgyalni az egyetem dékánjával.

131.) Az egyház veteményeskertje - Alberti és szarvasi iskolák (28m12s)

Isten kezében (2002.)

Alberti Tessedik Sámuel szülőfaluja, Szarvas pedig fő tevékenységi helye volt. Az evangélikus lelkész nagy hangsúlyt fektetett a felnövekvő nemzedék nevelésére. Példája nyomán, az ő szellemében folytatják a nevelő munkát a két település immár ismét evangélikus intézményeiben: Albertiben 1992 óta az óvodában és 1993 óta az általános iskolában, Szarvason 2000 óta a Benka Gyula Általános Iskolában.

142.) Magyar emlékek Németországban (30m48s)

Magyar emlékek Európában (2004.)

A film ízelítőt ad Magyarország és Németország politikai, egyházi, gazdasági és művészeti kapcsolatairól, a német városokban fellelhető emlékek segítségével. Augsburg: a kalandozó magyarok csatavesztésének emlékét őrzi, a városban pedig ma is látható a XV. században, a felvidéki kereskedő Fuggerek által épített első szociális lakótelep. Bambergben István király lovas szobra látható. Passauban a megözvegyült Gizella királyné lett a niedernburgi kolostor apátnője. Wartburg és Marburg Szent Erzsébet emlékét őrzi.

Oldalak