Kulturális

143.) Isten jegyzője - Luther és az irodalom (30m19)

(1996.)

450 éve hunyt el Luther Márton. A megemlékezés kapcsán a műsorban dr. Fabiny Tibor professzor beszél a Magyarországi Evangélikus Egyház levéltára és múzeuma által őrzött értékes eredeti Luther kéziratokról. Ezen kéziratok: a 110. zsoltár magyarázata 1518-ból, Hesseni Fülöphöz írt levele, A keresztyén ember szabadságáról írt kézirata és eredeti végrendelete. A műsorban szó esik még Luther Márton énekszövegeiről, és arról a pályázatról, amelyet 1933-ban írtak ki az Erős vár a mi Istenünk… kezdetű énekének fordítására.

153.) „Felségednél sorsunk…” - II. Evangélikus Népzenei Találkozó (26m30s)

Isten kezében (2008. február 9.)

A balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthonban rendeztek második alkalommal népzenei találkozót (2008. január 18-20.). A szervezők fontosnak tarják, hogy a még fellelhető népzenei kincseket, hagyományokat ápolják, megőrizzék, és gondoskodjanak arról, hogy a felnövekvő nemzedék az egyházon belül megismerkedhessen azokkal az értékekkel, amelyek az ember lelki életét színesíthetik, gazdagíthatják és egyben közösségteremtő erővel is rendelkeznek. A műsor ízelítőt ad a három napos találkozó sokszínű programjából.

156.) Szeretni zenével, szóval, tánccal - Az evangélikus Ladik rendezvényei (26m28s)

Isten kezében (2008. május 10.)

A műsor a MEVISZ-Ladik szakcsoport által szervezett balatonboglári hagyományőrző ifjúsági napot és a „rendhagyó irodalomóra” sorozatát mutatja be. A MEVISZ-Ladik szakcsoport célja a fiatalok szellemi kulturális öntudatának fejlesztése, ezért szerveznek különböző ifjúságvédelmi és hagyományőrző programokat. A műsorban részletek hangzanak el a Misztrál együttes előadásából: József Attila: Harmatocska, Ady Endre: Az eltévedt lovas, Dsida Jenő: Tündérmenet, Ady Endre: Párizsban járt az ősz, Szabó Lőrinc: Lóci verset ír.

158.) 29. Kaláka Fesztivál (Miskolc) (1h06m04s)

(2008.)

A fesztivál nyitóistentiszteletén igét hirdet: Fabiny Tamás evangélikus püspök. A liturgiai szolgálatban részt vesznek: Csomós József református püspök, Sándor Frigyes evangélikus esperes, Bogdan Adamczyk OFM Conv. minorita szerzetes, és a Gryllus testvérek. Az istentiszteletet megnyitja Laborczi Géza evangélikus lelkész (Nyíregyháza). Orgonál: Vedres Csaba orgonaművész. Oltár előtti ige: 1Kor 3,1-5, az igehirdetés alapigéje: Mt 18,19-20.

165.) Adventi üzenet (35m05s)

Szegletkő (1997. december 7.)

Ádvent második vasárnapján szólalnak meg az ádventi várakozás, felkészülés, kora gyermekkori emlékek, felelősségvállalás, szeretet kérdéskörében a megkérdezettek. Szirmai Zoltán evangélikus esperes a Fasori Evangélikus templom oltárképének és üvegablakainak bemutatásával alapozza meg a műsor hangvételét. dr. Grynaeus Tamás orvos a felkészülés hogyanjáról gondolkodtat el. Az Újpesti Baptista Gyülekezet Harangzenekara előadásában hallgathatjuk meg: J. S. Bach: Jöjj népek Megváltója és Mendelssohn: Miért késel Jézus? c.

166.) Látogatóban Mészöly Dezsőnél (35m24s)

Szegletkő (1998. január)

A portréfilmben Mészöly Dezső tekint vissza felmenőire és életútjára. Dédapjának apja, Mészöly Gergely sárbogárdi földbirtokos volt, aki a türelmi rendelet idején vályogtemplomot épített a bogárdiaknak. Később dédapja és nagyapja református lelkész lett Tabajdon. Apja Kolozsváron tanult bölcsészetet, majd egyetemi tanár lett. Mészöly Dezsőt kisgyermekkorában magántanulóként édesanyja tanította, és a bibliai történeteken keresztül megismerhette Isten megbocsátását is.

174.) Látogatóban Gyapay Gábornál (35m04s)

Szegletkő (1998. szeptember)

Dr. Gyapay Gábor történész, történelemtanár, tankönyvíró, iskolaigazgató vall életéről, neveltetéséről, munkásságáról, a Fasori Evangélikus Gimnázium újraindításának történetéről. A felvidéki (lévai) lutheránus családi háttér meghatározó szerepet játszott életében. Emellett az iskola és az egyház is jelentős szerepet kapott személyiségének formálásában. Szeretettel emlékezik vissza a Deák téri elemi iskola, a Fasori Gimnázium és az Eötvös Collegium tanáraira, akik nagy hatással voltak rá.

175.) A reformáció hónapja (35m00s)

Szegletkő (1998. október)

A műsor első része Szenczi Molnár Albert életéről, munkájáról szól. Ő volt a reformáció irodalmának betetőzője. Bár Németországban alkotott, magyar nyelven írt. Ő alkotta meg többek között az első betűrendes magyar-latin, latin-magyar szótárat. 1607-ben pedig lefordította a 150 genfi zsoltárt. Munkásságáról dr. Szabó András irodalomtörténész beszél. 128. és 6. zsoltárát Kobzos Kiss Tamás adja elő. Szenczi Molnár Albert lázbeszéde című versét Petrőczi Éva olvassa fel.

176.) Életünk alapja (35m02s)

Szegletkő (1998. november)

A műsor elején dr. Bolyki János református teológiai tanár beszél arról, hogy mit jelent, ha valakinek az élete Jézus Krisztusra alapozódik. Hogyan ad értelmet a történelemnek az a tény, hogy Jézus Krisztus keresztje van a középpontjában. Mennyi bátorítást találunk Isten Igéjében arra nézve, hogy az ember élete tartalmat kap, ha Jézus Krisztusra alapozódik. dr. Velkey György annak nehézségéről vall, hogy mit jelent orvosként beteg gyermek életéért küzdeni.

Oldalak