Kulturális

28.) Orando et laborando 2000 - a Debreceni Református Kollégium Öregdiákjainak I. Világtalálkozója (29m55s)

Szegletkő (2000. július)

A millenniumi rendezvénysorozat keretében került sor a színes egyházi és kulturális programokkal kísért találkozóra. A műsor felidézi a Kollégium múltját, valamint bemutatja mai életét.

32.) Hannover EXPO 2000. A magyar pavilon egyházi vonatkozásai (31m54s)

Szegletkő (2000. november)

Az 2000-es Expo-t az Ember, természet, technika témakör jegyében rendezték meg. Az öt hónapig tartó rendezvény egyik jelképévé vált a „millenniumi hajóként” is emlegetett magyar pavilon, mely mindent az emberen keresztül kívánt megláttatni. A pavilonban nemcsak kulturális, hanem egyházi rendezvények is voltak. A műsor azokat az ökumenikus istentiszteleteket mutatja be, amelyekre augusztus 20-án, illetve október 23-án került sor.

33.) Ökumené a hannoveri világkiállításon 2000. (31m15s)

Szegletkő (2000. december)

Az egyházak a hannoveri világkiállításon három pavilonnal is jelen voltak. A KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) hal formájú Reménység Pavilonjának mottója ez volt: „Isten hozott a jövőbe”. A pavilon programjait Ulrich Parzany a Reménység Pavilon igazgatója mutatja be. Megszólalnak: Fülöp Anetta Zseb-IKE vezető (Székelyudvarhely), Bartha Csaba és Balázs Judit néptáncosok. A Vatikán pavilonja a ma emberét állította a középpontba, öt élethelyzetben ábrázolva őt. A Szentszék által gondozott pavilonról Sigfried J.

34.) Vallomások és várakozások az új évezred küszöbén (59m55s)

Quo vadis? (2001. január 6.)

Hová mész? Ez a mottója az új évezred küszöbén készült műsornak, mely számos ismert és kevésbé ismert személyt szólít meg, hogy tekintsen a jövőbe, vessen számot az ember előtt álló lehetőségekkel.

42.) Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai az erdélyi Illyefalván (1h00m00s)

Isten kezében (2001. június 9.)

Az eredetileg az emigráns magyarokat összegyűjtő szervezet a rendszerváltás óta mind többször jeleik meg Magyarországon és az utódállamokban is. Illyefalva és általában a Székelyföld a maga történelmi hátterével és élni-akarásával különösen sok témát kínált. A fő téma: Erdély - európai régió.

44.) Boldogi búcsú (59m17s)

Isten kezében (2001. július 21.)

A Hatvan melletti Boldogon 1903 óta minden nyáron megrendezik a „Jézus Szíve Búcsút”, melyre mindenhonnan hazaérkeznek a távolra került boldogiak, ezzel is bizonyítva a településen lakók összetartozását. Ebben az évben különleges esemény kapcsolódott a búcsúhoz: a millennium ünnepe alkalmából a falu parkjában Szent István szobrot avattak fel. A településhez kapcsolódó érdekesség: itt forgatták annak idején az első magyar hangosfilmet Tavaszi zápor címmel.

49.) Az imádság (31h07s)

Isten kezében (2002. január 19.)

A január harmadik hetében megtartott ökumenikus imahét kapcsán arra a kérdésre próbál választ adni a műsor, hogy mi is az imádság. Szebik Imre evangélikus püspök fogalmazza meg a közös imádság fontosságát és beszél az imádság ökumenikus jelentőségéről. Végh János művészettörténész professzor beszél művészeti alkotások segítségével arról, hogyan változott az évszázadok folyamán az imádkozás külső megjelenése: az ember kéztartása, testhelyzete. Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató a népi imádságokban kifejeződő néplélektanról beszél.

52.) Hungaria Regia (29m12s)

Magyar Millennium (2000. március)

Magyar egyházművészeti kincsek kiállítása Brüsszelben. 1999. október 8. és 2000. január 9. között volt látható Európa „fővárosában”, az Europalia ’99 rendezvényeinek keretén belül a Hungaria Regia nevet viselő központi tematikus kiállítás, mely méltóképpen mutatta be a szinte mindig határhelyzetben lévő Magyarország történetét. A kiállítás jelentős része a magyar egyházművészet kincseit sorakoztatta fel a látogatók előtt.

56.) Hetvenöt éves Pátkai Róbert angliai evangélikus püspök – Istenfélelem megelégedéssel (26m28s)

Isten kezében (2005. október)

Pátkai Róbert Londonban élő evangélikus lelkész. 1956-ban a forradalomban való szerepvállalása miatt hagyta el Magyarországot. Idővel az angliai Evangélikus Egyháztanács elnöke lett. Ordinációs joggal, gyakorlatilag püspökként. Jelentős szerepet vállalt a nyugat-európai magyarság összefogásában. A Külföldön Élő Magyar Evangélikusok Lelkigondozói Munkaközösségének (KÉMELM) elnöke.

58.) A reformáció dalai (43m48s)

(2003.)

Dalok szólalnak meg Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Kossuth-díjas művészek előadásában. A lutheri reformáció egyik sajátossága volt, hogy az új hit énekeken, himnuszokon keresztül is terjedt. A felvételek különlegessége: az egyes énekek a hitújítás németországi, valamint a történelmi Magyarországhoz kötődő helyszínein hangoznak el: Wittenberg, Eisenach, Wartburg, Sopron, Pápa, Sárvár, Detrekő, Felsőőr, Dörgicse, Huszt, Debrecen, Kolozsvár és Torockószentgyörgy.

Oldalak