Ökumenikus

34.) Vallomások és várakozások az új évezred küszöbén (59m55s)

Quo vadis? (2001. január 6.)

Hová mész? Ez a mottója az új évezred küszöbén készült műsornak, mely számos ismert és kevésbé ismert személyt szólít meg, hogy tekintsen a jövőbe, vessen számot az ember előtt álló lehetőségekkel.

35.) Romok és remények - Magyar egyházak a Délvidéken (01h06m20s)

Quo vadis? (2001. január 27.)

Határainktól délre a tíz éve megszűnt Jugoszlávia területén ma is találunk magyar anyanyelvű lakosságot az utódállamokban. A műsor képet kíván adni az ott lakók helyzetéről, megmaradásuk lehetőségéről. A maroknyi szlovéniai evangélikusokról Skalics Gusztáv ny. evangélikus lelkész ad tájékoztatást. Megszólal még: Bence Utrosa Gabriella író gyülekezeti felügyelő és Zver Ilona felelős szerkesztő Szlovén Televízió, mindketten Lendváról.

36.) Az Egyházak Világtanácsa az erőszak ellen (59m38s)

Isten kezében (2001. február 10.)

A németországi Potsdamban és Berlinben tartotta nagygyűlését az Egyházak Világtanácsa, amelynek keretében döntést hoztak arról, hogy az erőszak visszaszorítását helyezik a középpontba, ezért meghirdették az erőszakmentes évtizedet. A műsorban a világ számos protestáns és ortodox egyházi vezetője vall az ökumenikus mozgalom és az erőszak legyőzésének esélyeiről.

37.) Roma közösségek és az egyházak (59m55s)

Isten kezében (2001. február 24.)

Az összeállítás a mai magyar társadalom legégetőbb gondját, a cigánykérdést vizsgálja, arra keresve választ, hogy mit tesznek az egyházak a cigányság felemeléséért.

40.) Az Ökumenikus Charta aláírása Strasbourgban (59m48s)

Isten kezében (2001. áprilisi 28.)

„Veletek vagyok minden napon” Jézusnak ezeket a szavait választották mottóul az európai ökumenikus találkozó szervezői. Az év talán legjelentősebb egyházi eseménye a Charta Oecumenica elfogadása és ünnepélyes aláírása. Számos római katolikus, ortodox és protestáns egyházi vezető és konferenciai részvevő értékeli ennek jelentőségét.

42.) Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai az erdélyi Illyefalván (1h00m00s)

Isten kezében (2001. június 9.)

Az eredetileg az emigráns magyarokat összegyűjtő szervezet a rendszerváltás óta mind többször jeleik meg Magyarországon és az utódállamokban is. Illyefalva és általában a Székelyföld a maga történelmi hátterével és élni-akarásával különösen sok témát kínált. A fő téma: Erdély - európai régió.

43.) Albánia egyházainak feltámadása (1h00m20s)

Isten kezében (2001. június 23.)

Albániában a kommunista országok között is egyedülálló módon üldözték a keresztyéneket. 1968-tól kezdve a vallásgyakorlást a legszigorúbban tiltották. Kivétel nélkül minden templomot bezártak, a papokat börtönbe zárták. Mintegy 10 éve, a diktatúra elmúltával új lehetőségek nyílnak az egyházak előtt is. Erről számol be Roszík Gábor evangélikus lelkész, valamint Anastasios, Tirana és egész Albánia ortodox érseke.

44.) Boldogi búcsú (59m17s)

Isten kezében (2001. július 21.)

A Hatvan melletti Boldogon 1903 óta minden nyáron megrendezik a „Jézus Szíve Búcsút”, melyre mindenhonnan hazaérkeznek a távolra került boldogiak, ezzel is bizonyítva a településen lakók összetartozását. Ebben az évben különleges esemény kapcsolódott a búcsúhoz: a millennium ünnepe alkalmából a falu parkjában Szent István szobrot avattak fel. A településhez kapcsolódó érdekesség: itt forgatták annak idején az első magyar hangosfilmet Tavaszi zápor címmel.

45.) Egyház és média (59m50s)

Isten kezében (2001. augusztus 11.)

A Protestáns Média Alapítvány Tudományos Konferencia keretében rendezett tanácskozást Egyház a globalizáció kihívásában címmel. A konferenciáról és annak tapasztalatairól Győri János Sámuel evangélikus lelkész, a Proméd Alapítvány elnöke beszél. A piliscsabai Béthel Otthonban tartották meg az Evangélikus Rádiómisszió Konferenciát.

47.) A reformáció emléknapja (A 2000. október 31-i adás rövidített változata) (30m02s)

Isten kezében (2001. október 27.)

A műsor bemutatja a reformáció kialakulását, különös tekintettel Luther, Melanchthon s Kálvin munkásságára, valamint felvázolja mindazokat az értékeket, amelyeket a protestantizmus az elmúlt évszázadokban a világnak, ezen belül Magyarországnak, adott. A reformáció napjának jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja.

Oldalak