Ökumenikus

48.) Misszió a nagyvárosban (PMTI, repülőtéri lelkigondozás, Üdvhadsereg) (30m53s)

Isten kezében (2001. december 15.)

Hogyan lehet eljuttatni az evangéliumot a nagyvárosban élő emberekhez? Erre a kérdésre próbál válaszolni a műsor három szervezete bemutatásával. Elsőként a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet nemzetközi konferenciájáról látunk beszámolót. Megszólalnak: Anne-Marie Kool igazgató, Hafenscher Károlyné PR munkatárs, Robert A. Calvert református lelkész és Mark R. Gornik presbiteriánus lelkész.

49.) Az imádság (31h07s)

Isten kezében (2002. január 19.)

A január harmadik hetében megtartott ökumenikus imahét kapcsán arra a kérdésre próbál választ adni a műsor, hogy mi is az imádság. Szebik Imre evangélikus püspök fogalmazza meg a közös imádság fontosságát és beszél az imádság ökumenikus jelentőségéről. Végh János művészettörténész professzor beszél művészeti alkotások segítségével arról, hogyan változott az évszázadok folyamán az imádkozás külső megjelenése: az ember kéztartása, testhelyzete. Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató a népi imádságokban kifejeződő néplélektanról beszél.

50.) Európa hite - a grazi Ökumenikus Találkozó (35m06s)

(1997. július)

Az Európai Egyházak Konferenciájának és a Római Püspöki Konferenciának közösen szervezett világgyűlésének középpontjában a kiengesztelődés kérdése állt. A műsorban megszólalnak: dr. Elisabeth Parmentier professzor (Strassbourg), Aldo Giordani teológus, az Európai Püspökkari Konferencia főtitkára, Jean Fischer, az Európai Egyházak Konferenciája főtitkára, Carlo Maria Martini bíboros (Milánó érseke), II.

52.) Hungaria Regia (29m12s)

Magyar Millennium (2000. március)

Magyar egyházművészeti kincsek kiállítása Brüsszelben. 1999. október 8. és 2000. január 9. között volt látható Európa „fővárosában”, az Europalia ’99 rendezvényeinek keretén belül a Hungaria Regia nevet viselő központi tematikus kiállítás, mely méltóképpen mutatta be a szinte mindig határhelyzetben lévő Magyarország történetét. A kiállítás jelentős része a magyar egyházművészet kincseit sorakoztatta fel a látogatók előtt.

53.) „Ezer esztendő előtted” - A Magyar Reformátusok Világszövetségének IV. világtalálkozója (59m43s)

(2000.)

2000. június 30. és július 15-22. között rendezték meg a reformátusok világtalálkozóját, melyre 43 országból érkeztek a vendégek. A műsor a Világtalálkozó legfontosabb eseményei dokumentálja. Helyszínek: június 30.: Budapest Kálvin tér és az Üllői úti FTC stadion, július 2.: Budapest Szabadság tér, július 6.: Ópusztaszer, július 8.: Marosvásárhely (Erdély), július 10.: Beregszász és Munkács (Kárpátalja), július 12.: Kassa (Felvidék), július 14.: Bácsfeketehely (Vajdaság), július 15.: Budapest Kálvin tér.

54.) A reformáció emléknapja (50m18s)

(2000. október 31.)

A műsor középpontjában a reformáció kialakulásának bemutatása áll. Luther jelentőségét Muntag Andor teológiai professzor méltatja.

55.) Szibériai passió (59m50s)

A szellem órája (2001. április 11.)

Az 50-es évek egyházüldözését idézi fel az a néhány portré, amelyen keresztül nemcsak az embertelen kort, hanem a hitből fakadó helytállást is megismerjük a börtön, a kényszermunka a félreállítottság idején. Szereplők: Sólymos Szilveszter OSB bencés szerzetes, Zsedényi Lilla operaénekes ikonfestő (Zsedényi Béla lánya), Kovács Bálint református lelkész, a KIE egykori vezetője és Böröcz Sándor evangélikus lelkész, a Kiáltás a mélyből c. könyv szerzője.

57.) A gályarab prédikátorok emlékezete (59m45s)

A szellem órája (2001. március 14.)

Az ellenreformáció idején, az ún. gyászévtizedben (1671-1681) gályarabságra hurcolták azokat a protestáns prédikátorokat és tanítókat, szám szerint 41-et, akik nem voltak hajlandók hivatásukat feladni vagy áttérni a katolikus hitre. Az eseményekről Fabiny Tibor egyháztörténész és Márkus Mihály református püspök beszél. A műsorban Rubold Ödön részleteket olvas fel Kocsi Csergő Bálint: A kősziklán épült ház ostroma c. művéből. A műsorban megszólal még Szokolay Sándor a Kantáta a gályarabok emlékére c.

58.) A reformáció dalai (43m48s)

(2003.)

Dalok szólalnak meg Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Kossuth-díjas művészek előadásában. A lutheri reformáció egyik sajátossága volt, hogy az új hit énekeken, himnuszokon keresztül is terjedt. A felvételek különlegessége: az egyes énekek a hitújítás németországi, valamint a történelmi Magyarországhoz kötődő helyszínein hangoznak el: Wittenberg, Eisenach, Wartburg, Sopron, Pápa, Sárvár, Detrekő, Felsőőr, Dörgicse, Huszt, Debrecen, Kolozsvár és Torockószentgyörgy.

61.) Százötven éves a Károli Gáspár Református Egyetem (28m31s)

(2005.)

A rendszerváltás után indult újra a patinás felsőoktatási intézmény. 2005. október 8-11. között jubileumi ünnepségek (istentisztelet és tudományos ülés) keretében emlékeztek meg az indulásról és az újrakezdésről.

Oldalak