Ökumenikus

100.) II. Keresztyén Ifjúsági Találkozó, Budapest (Kit kerestek?) (28m14s)

Isten kezében (2003.)

A műsor ízelítőt ad a felekezeti határokat is átlépő, nem kizárólag a fiatal korosztályt megszólítani kívánó, sok zenével átitatott rendezvény emlékezetes pillanataiból. A színpadon megszólalók mellett a résztvevők is szóhoz jutnak a mikrofonnál: Rochlitz Zsuzsanna (Máriaremete), Regina nővér (Esztergom), Koós Ervin Ákos református segédlelkész, Pusztai Antal, Farkas Mária és Oláh Mária (Köröm), Fábián Katalin, Osváth György, Szerencsi Andrásné, özv. Déri Ferencné.

102.) A Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlése a kanadai Winnipegben I. rész (28m39s)

Isten kezében (2003. augusztus 9.)

A nagygyűlés 2003. július 21-31. között került megrendezésre, közel 1000 résztvevővel. A találkozó kezdetét beárnyékolta, hogy a kanadai hatóság több mint 50 afrikai és ázsiai résztvevőtől tagadta meg a vízumot, így ők nem vehettek részt az eseményen. A résztvevők néma tiltakozással fejezték ki a diszkriminációval való egyet nem értésüket.

103.) A Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlése a kanadai Winnipegben II. rész (27m58s)

Isten kezében (2003. szeptember 27.)

A film elején a Lutheránus Világszövetség találkozóinak történetét Harmati Béla ny. evangélikus püspök idézi fel röviden. A mozgóképes beszámolóban megszólal Ordass Lajos és Káldy Zoltán (korábbi püspökök).

104.) Luther Márton szellemi öröksége szerte a világban, Winnipeg III. rész (27m19s)

Isten kezében (2003.október)

A kanadai Winnipegben rendezték meg 2003. július 17-31. között a Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlését. A találkozóról szóló filmsorozat harmadik része arra mutat rá, miként él ma a reformáció tanítása a különböző társadalmi és kulturális közegben, illetve hogyan tekintenek világunk különböző pontjain a reformátor Luther Mártonra.

118.) Luther a filmvásznon (26m38s)

Isten kezében (2005. február 19.)

Eric Till kanadai rendező filmjének magyarországi bemutatója kapcsán ad áttekintést a műsor az eddigi filmalkotásokról, melyek a reformátor személyét jelenítették meg a mozilátogatók számára. Ezen filmek áttekintése időrendben: 1927. Hans Kyser: Luther a német reformáció filmje (némafilm), 1952. Curt Oertel: Az engedelmes lázadó, 1953. Irwing Pichell filmje, 1964. A szegény Luther, 1973. Guy Green filmje John Osborne: Luther című gondolati drámája alapján, 1983. Rainer Wolffhardt két részes és Kurt Veth öt részes filmje.

119.) Magyar protestáns gyülekezetek Nyugat-Európában (27m42s)

Isten kezében (2005. szeptember 17.)

Helsinki közelében tartották augusztusban az európai országok magyar protestánsainak találkozóját. A konferencia egyik fontos témája volt az anyaországgal való hivatalos kapcsolat erősítésének szükségessége. Fontos kérdés számukra a lelkészutánpótlás problémájának megoldása. A műsorban megszólalók ismertetik a különböző országokban élő magyar protestáns gyülekezetek helyzetét, nehézségeit, reményeit.

120.) „Zsoltár politikushangra” Dag Hammarskjöld élete és gondolatai (26m19s)

Isten kezében (2005.)

Száz éve született Dag Hammarskjöld svéd diplomata, aki 1953. április 7-étől 1961. szeptember 17-én bekövetkezett tragikus haláláig az ENSZ főtitkára volt. A család címeréből vett képpel élve a harmadik világnak védőpajzs, az ENSZ alapokmányának megvalósításában pedig kalapács kívánt lenni. Mély lelkiségét két kortárs személyiség hatása táplálta: Albert Schweitzer és Martin Buber. Személyes krisztushitére támaszkodva hozta meg döntéseit, Isten igéjéből keresve az útmutatást.

133.) Kossuth Lajos és az egyházak (28m04s)

Isten kezében (2002. november 30.)

Ünnepi megemlékezést és tudományos ülésszakot rendeztek Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban, illetve ökumenikus istentiszteletet tartottak Kolozsváron az evangélikus templomban Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. A műsor bemutatja, milyen szoros kapcsolata volt már gyermekkorától kezdve, tanulmányai révén Kossuthnak az egyházakkal. Hazafias gondolkodását főként az eperjesi evangélikus kollégiumnak köszönhette. Nagy álma, a protestáns egyházak uniója azonban nem valósulhatott meg.

173.) Táborokban jártunk (35m02s)

Szegletkő (1998. augusztus)

A nyár a táborozás ideje a protestáns egyházak programtervében is. A műsor néhány táborhelyet mutat be, ahol a gyülekezetekbe tartozó, vagy hittanos gyermekek számára kínálnak táborozási lehetőséget. Először a Keszthely melletti Gyenesdiást ismerhetjük meg. A táborról Krska Mária evangélikus lelkész, Szigethyné Szenteczki Katalin ifjúsági vezető, Szemerei János evangélikus lelkész, táborvezető, és Stermeczki András evangélikus lelkész beszél. Tahiban ötven éve működik a református egyház konferenciatelepe.

175.) A reformáció hónapja (35m00s)

Szegletkő (1998. október)

A műsor első része Szenczi Molnár Albert életéről, munkájáról szól. Ő volt a reformáció irodalmának betetőzője. Bár Németországban alkotott, magyar nyelven írt. Ő alkotta meg többek között az első betűrendes magyar-latin, latin-magyar szótárat. 1607-ben pedig lefordította a 150 genfi zsoltárt. Munkásságáról dr. Szabó András irodalomtörténész beszél. 128. és 6. zsoltárát Kobzos Kiss Tamás adja elő. Szenczi Molnár Albert lázbeszéde című versét Petrőczi Éva olvassa fel.

Oldalak