Ismeretterjesztő

52.) Hungaria Regia (29m12s)

Magyar Millennium (2000. március)

Magyar egyházművészeti kincsek kiállítása Brüsszelben. 1999. október 8. és 2000. január 9. között volt látható Európa „fővárosában”, az Europalia ’99 rendezvényeinek keretén belül a Hungaria Regia nevet viselő központi tematikus kiállítás, mely méltóképpen mutatta be a szinte mindig határhelyzetben lévő Magyarország történetét. A kiállítás jelentős része a magyar egyházművészet kincseit sorakoztatta fel a látogatók előtt.

63.) Éneklő reformáció Németországban I. (30m02s)

Semper reformanda (2001.)

A reformáció történetét áttekintő sorozat kilenc részben mutatja be azokat a nevezetes helyeket és személyeket, amelyek és akik jelentős szerepet játszottak a reformáció magyarországi terjedésében. A sorozat különlegessége, hogy mindezt a kor énekeinek segítségével teszi. Az első rész a németországi kezdeteket eleveníti fel.

64.) Éneklő reformáció Németországban II. (30m04s)

Semper reformanda (2001.)

A második rész Luther Márton egyetemi tanárrá válásától folytatja a reformáció eseményeinek feldolgozását, a reformáció dallamainak segítségével. Az események bemutatása egészen az Újszövetség német fordításának elkészültéig követi a reformátor életét. A megszólaló szakértők: Fekete Csaba főkönyvtáros, Fabiny Tibor egyháztörténész, Finta Gergely orgonaművész.

65.) Éneklő reformáció Nyugat-Magyarországon III. (30m19s)

Semper reformanda (2001.)

A harmadik részben megérkezünk Magyarország területére. A nyugat-magyarországi reformáció legjelentősebb helyei kerülnek bemutatásra: Sopron, Mosonmagyaróvár és Győr. Akik a településeket és a reformátorokat bemutatják: Alpárné Szála Erzsébet gyűjteményvezető, Kiss Miklós evangélikus lelkész, Fekete Csaba főkönyvtáros, Lackner Pál igazgató lelkész és Ittzés János evangélikus püspök. Elhangzik: Paulus Speratus: Eljött hozzánk az üdvösség XX.

66.) Éneklő reformáció Észak-Magyarországon IV. (30m20s)

Semper reformanda (2001.)

A negyedik rész a történelmi Magyarország északi településeire vezet: Detrekő, Felsőőr és Dörgicse a reformáció szempontjából legjelentősebbek. Megszólalnak: Fabiny Tibor egyháztörténész, özv. Gyenge Imréné, Fekete Károly rektor (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), Fekete Csaba főkönyvtáros (Debreceni Református Kollégium), Komlósi Péter református esperes. Elhangzik: Bornemisza Péter: Énekecske gyermekek rengetésére 1565 (Szenteltessék Uram a te szent neved), Szenczi Molnár Albert: XLII.

67.) Éneklő reformáció a török hódoltság területén V. (30m03s)

Semper reformanda (2001.)

Az ötödik rész az egykori hódoltsági területre látogat el: Buda, Ráckeve, Laskó a legnevezetesebb a reformáció szempontjából. A kor eseményeiről és reformátorairól beszél: Fabiny Tibor egyháztörténész, Csepregi Zoltán egyháztörténész, Komlósi Péter református esperes és Csáti Szabó Lajos református esperes. Elhangzik: Palatics György: A keresztyén rabok könyörgésének formája 1570 (Uram benned még az én reménységem), Luther Márton: XLVI.

68.) Éneklő reformáció a Dunántúlon VI. (30m12s)

Semper reformanda (2001.)

A hatodik rész a Dunántúl legjelentősebb reformációi központjait mutatja be: Pápát és Sárvárt. Megszólalnak: Koczor György evangélikus lelkész, Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész, Hudi József történész, főlevéltáros, Korsós Bálint, a Református Kollégium igazgatóhelyettese és Gyarmati István espereshelyettes, evangélikus lelkész. Elhangzik: Sztáray Mihály: XXIII.

69.) Éneklő reformáció a Felvidéken VII. (29m54s)

Semper reformanda (2001.)

A hetedik részben a Felvidék nevezetes reformációi helyeit ismerhetjük meg: Kassa, Bártfa, Zólyom. Akik bemutatják őket: Oremus Zoltán református lelkész, Finta Gergely orgonaművész egyházzenész, Jan Mišák evangélikus esperes, Fabiny Tibor egyháztörténész és Szentmártoni Szabó Géza irodalomtörténész.

70.) Éneklő reformáció Kelet-Magyarországon VIII. (30m17s)

Semper reformanda (2001.)

Huszt, Tállya, Sárospatak Kelet-Magyarország reformációi központjai. Ezeket a helyeket mutatja be a sorozat nyolcadik része. Megszólalnak: Csepregi Zoltán egyháztörténész, Veczán Pál evangélikus esperes, Finta Gergely orgonaművész és Dienes Dénes egyháztörténész. Elhangzik: Bornemisza Péter: Búcsúének 1556 körül (Siralmas énnéköm…), Szkhárosi Horváth András: Vigasztaló ének 1549 (Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege), Dobai András: Az utolsó ítéletről (Mikoron az óra immáron bételék).

71.) Éneklő reformáció Partiumban és Erdélyben IX. (30m20s)

Semper reformanda (2001.)

A reformációról szóló sorozat kilencedik, egyben befejező része a Partium és Erdély vidékére vezet és mutatja be ezeknek a területeknek a reformáció idején központi jelentőségű településeit: Debrecent, Kolozsvárt és Torockót.

Oldalak