Ismeretterjesztő

126.) A láng új hazája: Németország - Svájc IV. rész (29m05s)

A forradalom hite (2006.)

Az 1956-os forradalom a lengyelekkel való szolidaritást kifejező demonstrációnak indult, s úgy tűnt, Magyarország lerázhatja magáról a szovjet fennhatóságot. Amikor november 4-én a szovjet tankok bevonultak Budapestre, és leverték a forradalmat, sokan úgy döntöttek, jobb, ha elhagyják az országot, mielőtt felelősségre vonnák őket a forradalomban való aktív részvételükért. Őket szólaltatja meg a műsor: Kovács Árpád misszionárius (Stuttgart), Gémes István evangélikus lelkész (Stuttgart), Kati Schumacher Gömöry (Zürich), dr.

127.) A láng új hazája: Ausztria, Nagy-Britannia V. rész (28m39s)

A forradalom hite (2006.)

Az 1956-os forradalmat követő orosz megszállás miatt sokan választották az Angliába vagy Ausztriába való menekülést. Az egyházak és a segélyszervezetek készek voltak segíteni az otthontalanná vált embereknek. Nyugaton a menekülteket szinte hősökként ünnepelték.

128.) A bíboros forradalma VI. rész (28m23s)

A forradalom hite (2006.)

A Magyar Kommunista Párt már a koalíciós időkben megkezdte támadásait az egyház ellen. Az egyházak megsemmisítésének leggyorsabb eszköze az volt, ha a vezetőjét eltávolítják. Ezért kellett Rákosinak koncepciós pert indítania Mindszenty József bíboros ellen. 1948. december 25-től 1949. február 3-áig az Andrásy út 60-ban gyógykezelésnek vetették alá, melynek célja akaratának kikapcsolása volt, hogy így gépiesen teljesítsen mindent, amit követelnek tőle.

133.) Kossuth Lajos és az egyházak (28m04s)

Isten kezében (2002. november 30.)

Ünnepi megemlékezést és tudományos ülésszakot rendeztek Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban, illetve ökumenikus istentiszteletet tartottak Kolozsváron az evangélikus templomban Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. A műsor bemutatja, milyen szoros kapcsolata volt már gyermekkorától kezdve, tanulmányai révén Kossuthnak az egyházakkal. Hazafias gondolkodását főként az eperjesi evangélikus kollégiumnak köszönhette. Nagy álma, a protestáns egyházak uniója azonban nem valósulhatott meg.

142.) Magyar emlékek Németországban (30m48s)

Magyar emlékek Európában (2004.)

A film ízelítőt ad Magyarország és Németország politikai, egyházi, gazdasági és művészeti kapcsolatairól, a német városokban fellelhető emlékek segítségével. Augsburg: a kalandozó magyarok csatavesztésének emlékét őrzi, a városban pedig ma is látható a XV. században, a felvidéki kereskedő Fuggerek által épített első szociális lakótelep. Bambergben István király lovas szobra látható. Passauban a megözvegyült Gizella királyné lett a niedernburgi kolostor apátnője. Wartburg és Marburg Szent Erzsébet emlékét őrzi.

154.) A forradalom lelke: 1848 és az egyházak (27m48s)

Isten kezében (2008. március 15.)

Milyen szerepük volt az egyházaknak a szabadságharc idején? Milyen mértékben vettek részt az eseményekben, hogyan álltak ki a magyar szabadság ügye mellett? Ezt vizsgálja a műsor a szabadságharc kirobbanásának 460. évfordulóján, bemutatva mind a katolikus, mind a protestáns egyházak vezetőinek, híveinek szerepvállalását az eseményekben. Megtudhatjuk, miért nem érte váratlanul a katolikus egyházat a forradalmi hullám, és milyen követeléslistát fogalmaztak meg egy hónappal a márciusi események után.

161.) A reformáció jegyében (35m01s)

Szegletkő

A reformáció Krisztusra mutat, ő a szegletkő. Róla tesznek bizonyságot a műsorban megszólalók, ki-ki a maga szakterületén. A reformáció tanítását fogalmazza meg dr. Balla Péter református teológiai docens, a kor kiemelkedő festőjét, Lucas Cranachot mutatja be ifj. Harmati Béla művészettörténész, a reformáció zenéjének magyar vonatkozásairól szól Ferenczi Ilona zenetörténész, és példaképét, Petrőczi Kata Szidóniát idézi Petrőczi Éva költő. A műsorban megszólal az Evangélikus Teológiai Akadémia kamarakórusa, vezényel: Ferenczi Ilona.

168.) Protestáns gyülekezetek és templomok 1848-49-ben (36m44s)

Szegletkő (1998. március)

A műsorban először dr. Gyapay Gábor történész idézi fel a protestáns egyházak 1848 előtti helyzetét: hogyan alakult hazánkban a vallásszabadság ügye a reformációtól kezdve az 1848-as 20. vallási törvénycikkig. Ezt követően a pesti reformátusság szerepvállalásáról dr. Ritoók Zsigmond egyetemi tanár beszél, majd Gryllus Vilmos gyülekezeti felügyelő mutatja be a Deák téri evangélikus templom és az iskola helyzetét.

175.) A reformáció hónapja (35m00s)

Szegletkő (1998. október)

A műsor első része Szenczi Molnár Albert életéről, munkájáról szól. Ő volt a reformáció irodalmának betetőzője. Bár Németországban alkotott, magyar nyelven írt. Ő alkotta meg többek között az első betűrendes magyar-latin, latin-magyar szótárat. 1607-ben pedig lefordította a 150 genfi zsoltárt. Munkásságáról dr. Szabó András irodalomtörténész beszél. 128. és 6. zsoltárát Kobzos Kiss Tamás adja elő. Szenczi Molnár Albert lázbeszéde című versét Petrőczi Éva olvassa fel.

Oldalak